Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Návrhy Řevnické desky na obnovu Řevnic

Sleduji pečlivě snahu sdružení Řevnická deska o obnovu města a to především v historickém centru. Musím se vložit do diskuse kolem projektů této skupiny. Jelikož máme internetový web o cestování a to především po České republice – www.cysnews.cz, můžeme srovnávat, jak vypadají jiná města v naší zemi.

Tak především se všechna města velikosti Řevnic snaží být maximálně vstřícná turistům a dále k obnově historických center přistupují citlivě a většinou se jedná o úpravu povrchů chodníků a silnic a zvýšení pěších zón a pak opravy domů na náměstích.

Návrhy Řevnické desky, podle mého názoru, nevycházejí z potřeb města. Umístění nové autobusové zastávky v samotném centru náměstí není vhodné a její provedení neodpovídá rázu náměstí. Bylo by lepší ponechat stávající zastávku a pouze jí opravit a zlepšit okolí. Navíc není zde vůbec brán v potaz její velmi malé využití a to díky vlakové dopravě, jenž v Řevnicích má dominantní postavení. Dále si myslím, že není vůbec třeba celé náměstí přebudovávat a měnit jeho rozložení. Funkce pro obyvatele není odpočinková, ale průchozí a nákupní. Stačí upravit povrchy chodníků a oddělit hlavní silnici od parčíku s fontánou, např. živým plotem. Doplnit turistickou mapou s velkým rozcestníkem a to jak turistickým, tak městským.

Dalším bodem skupiny Řevnická deska je dostavba Zámečku. Zde musím razantně prohlásit, že se jedná o naprostý nesmysl a to jak z historického pohledu, tak architektonického. Sledoval jsem postupně návrhy na stránce sdružení. Ani jeden z uvedených návrhů nedodržuje základní pravidlo a to sledovat ráz stavby a její historickou hodnotu. V Řevnicích není mnoho takto pěkných historických budov a kromě kostela je Zámeček dominantní stavbou města. Z historických fotografií dokládá, že jím byl i dříve i když vedle byl velký kravín. Necitlivé a moderní úpravy historických budov někdy vyvolávají diskuse, avšak najdou se místa a domy, které lze takto přestavit či upravit. Zámeček mezi ně však nepatří. Musíme se vyvarovat ambicím architektů a podřídit se historii této budovy a nechat její současnou krásnou podobu dalším generacím.

Na závěr bych rád sdělil, že nejsem proti zlepšení řevnického města, ale musíme vycházet z potřeb občanů a dodržovat historickou kontinuitu místa a města. Toto je jen krátké zhodnocení části návrhů sdružení Řevnická deska a i další návrhy této skupiny stojí za zhlédnutí a diskusi.

Poslední co mě napadá, jsou ekonomické náklady návrhů Řevnické desky. Jistě by stálo za to zveřejnit finanční náklady na oba projekty a pak by bylo velmi jednoduché oponovat i levnějším protinávrhem popř. zjistit utopistické finanční náklady projektu.

Jiří Cysař

Vytvořeno 12.2.2014 10:28:32 | přečteno 141x | ernest
 
load