Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zapojte se do plánování budoucnosti Řevnic

kvasnicka-150x150.jpgMěstský úřad Řevnice v současné době intenzivně pracuje na novém strategickém plánu. O významu tohoto dokumentu a o účasti občanů na jeho tvorbě jsme hovořili se starostou Liborem Kvasničkou.

Co je a k čemu slouží strategický plán?

O tom, co nás do budoucna čeká, přemýšlí většina z nás. I doma plánujeme, co uděláme letos, co odložíme na další roky a čeho bychom chtěli do budoucna dosáhnout. S rozvojem města je to stejné. I město plánuje, jak se bude dále rozvíjet a co je pro to potřeba udělat. To vše je následně obsaženo ve Strategickém plánu. Z něj se každý dozví, jestli je cílem více podporovat třeba rozvoj průmyslových zón, nebo bude kladen větší důraz na kvalitní životní prostředí apod. Program rozvoje města je důležitý i proto, aby město mohlo získat různé dotace.

Proč jste se pustili do strategického plánu právě nyní?

Minulý plán byl zpracovaný na období 2008 - 2013 a od doby jeho přípravy se samozřejmě změnila celá řada věcí, na které musí město při svém rozvoji reagovat. Rada města proto připravila návrh nového strategického plánu, zastupitelstvo jej na svém prosincovém zasedání projednalo a uložilo nám zajistit odborného zpracovatele plánu s tím, že předložený návrh bude vycházet z původního dokumentu. Mnoho hlasů také volalo po veřejné diskusi a zapojení obyvatel Řevnic do přípravy nového strategického plánu. Vycházíme těm hlasům vstříc. Nový strategický plán tak zohlední názory veřejnosti, a co považuji za důležité - bude i propojen s nově vznikajícím územním plánem.

Spousta lidí podceňuje váhu svého hlasu, proto se třeba nechce tvorby plánu zúčastnit. Jak byste vyvrátil obavy z toho, že mne nikdo stejně nevyslyší?

V rámci přípravy strategického plánu bude mít možnost zapojit se každý občan Řevnic. Do každé domácnosti bude distribuován dotazník, každý bude moci přijít na veřejné setkání. Je jen na občanech, jak se rozhodnou. Zárukou, že jejich názory budou zaznamenány a předány městu, je spolupráce, kterou jsme navázali s neziskovou organizací Agora CE, která se zapojováním veřejnosti dlouhodobě zabývá.

Pavel Černý

Vytvořeno 14.2.2014 10:29:54 | přečteno 195x | ernest
 
load