Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Slovo starosty

kvasnicka-150x150.jpg, obrázek se otevře v novém okněVážení spoluobčané,

opět mi dovolte seznámit vás stručně s tím, co jsme na městském úřadě v poslední době řešili a jaké změny se na městě udály.

Práce na Selecké ulici zahájeny

V průběhu března byly zahájeny práce na opravě povrchu Selecké ulice. Stavbu provádí firma Froněk, spol. s r. o. Silnice by měla být během oprav vždy částečně průjezdná. Výjimkou bude pouze pokládka asfaltového povrchu. V době uzávěrky tohoto vydání Ruchu probíhaly přípravné práce na obrubnících, k dokončení celého díla by mělo dojít na přelomu března a dubna. Díky opravě se jednak významně sníží prašnost na této spádové komunikaci a zároveň do budoucna ušetříme nemalé náklady, které nás stojí škody způsobené na nezpevněném povrchu přívalovými dešti.

Jak jsme na tom s ulicí Raisovou

Raisovu ulici jsme plánovali opravit souběžně se Seleckou. Po podepsání smlouvy s dodavatelem ovšem přišla společnost ČEZ s požadavkem na přeložení nadzemního vedení do země. Raisova ulice je tak úzká, že není možné položit vedení do chodníku, a proto musíme s opravou jejího povrchu počkat až poté, co zde budou provedeny výkopové práce pro pokládku kabelů. Postupovat v obráceném pořadí a rozkopávat čerstvě položený asfalt by byl nesmysl.

Výsledky hospodaření EKOSu za rok 2013

Celkový obrat společnosti za rok 2013 činil 15 273 tis. Kč, aktiva i pasiva činila 22 771 tis. Kč, cizí zdroje byly ve výši 9 297 tis. Kč. Společnost za rok 2013 dosáhla zisku ve výši 704 tis. Kč.

Pokud od zisku odečteme jednorázové příjmy za převod techniky na město a prodej kontejnerů na jedné straně a odpisy na straně druhé, vyjde nám provozní zisk za rok 2013 ve výši 412 tis. Kč. Tento výsledek je o 410 tis. Kč vyšší, než se původně plánovalo. Bližší informace o hospodaření EKOSu za rok 2013 budou přehledně rozebrány ve výroční zprávě po jednotlivých střediscích.

Byla zahájena oprava rekultivace páté etapy skládky

Možná jste si všimli pohybu techniky na povrchu skládky. Jedná o práce související s opravou rekultivace páté etapy. Jsem rád, že se nám podařilo rozběhnout tuto akci, která je nezbytná pro to, abychom mohli uzavřenou skládku úspěšně zkolaudovat. Zadání těchto prací jsme odkládali do doby, než se podaří firmě EKOs nashromáždit dostatečné prostředky na jejich úhradu. Soutěže na realizaci stavby se zúčastnily firmy SKANSKA a.s., STRABAG a.s., EUROVIA a.s., Polansky Group a.s. Vyhrála firma Skanska s cenou 2 066 324 Kč bez DPH. Doufám, že se termín dokončení 31. května 2014 podaří dodržet, a tím úspěšně odstraníme další problém, který EKOS zatěžoval.

Dotace Sádecká, Sochorova

Regionální operační program Středočeského kraje vypsal neočekávaně ještě jednu dotační výzvu v oblasti podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura. V rámci této výzvy pracujeme na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu ulice Sádecké a nového povrchu ve vrchní části Sádecké ulice a ulice Sochorovy v úseku od Sádecké ulice k ulici Vrchlického. Podání žádosti ještě musí schválit zastupitelé.

Schůzka starostů regionu Dolní Berounka

Dne 13. března se v zasedací místnosti MÚ Řevnice sešli starostové z regionu Dolní Berounka. Řešili jsme problematiku povodní, kapacitu škol, realizované dotační akce a také nabídku na spolupráci při vybudování psího útulku.

Diakonie Broumov

Občané si pomalu zvykají na kontejner s použitým textilem, který je umístěný v areálu sběrného dvora EKOS. Nicméně možná nevíte, že se do kontejneru může ukládat i nepoužitelný textil o ploše nad 1m2 (ne odřezky látek), lůžkoviny i péřové, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby, hračky, nádobí, skleničky případně obuv. Nepoužitelné věci diakonie zpracuje na různé textilie a výtěžek bude věnován potřebným.

Strategický plán

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili další fáze přípravy strategického plánu. Setkání se konalo 18. března v budově zámečku. Zároveň bych chtěl všechny pozvat na velké veřejné setkání, které se bude konat ve čtvrtek 10. dubna 2013 od 18:00 ve školní jídelně (Legií 662). Co vás na setkání čeká:

- Dozvíte se, jak vidí budoucnost Řevnic vaši spoluobčané (představíme výsledky názorového průzkumu).

- Budeme diskutovat o problémech města a společně hledat možná řešení.

- Uvidíte, jak si vývoj našeho města představuje nejmladší generace (setkání bude spojeno s vernisáží děl žáků ZŠ na téma budoucnost Řevnic).

Pokud vám tedy záleží na směru, kterým se Řevnice v příštích letech budou vyvíjet, přijďte si o tom popovídat a podělit se o své názory. Je to jedna z možností, jak můžete budoucnost města sami aktivně ovlivnit.

Libor Kvasnička

starosta

Vytvořeno 21.3.2014 9:42:24 | přečteno 145x | ernest
 
load