Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

(Staro)nová ODS v Řevnicích

V Řevnicích byla nedávno založena ODS. Pro někoho to může být překvapení, protože každý si myslí, že „ta tu byla přece odjakživa“. Tehdejší předseda Václav Klaus předával přece zakládací listiny paní Součkové již před více než dvaceti lety. Ne, není to žádný omyl, je to pravda. ODS byla v roce 2014 v Řevnicích založena opět.

Počátkem roku 2013 byla sdružení ODS nejen v Řevnicích, ale v celé oblasti Praha západ, zrušena.  Důvodem byly tzv. „velrybářské“ praktiky, tj. účelové zvyšování počtu členů místních organizací. Nebudu polemizovat o tom, zda, či jak se to stalo. O tom bylo již napsáno hodně. Rozhodně to však nebyl případ Řevnic, kde se počet členů dlouhodobě pohyboval okolo patnácti až dvaceti a spíše klesal. O umělém navyšování počtů členů u nás tedy nemohla být řeč. A takových místních sdružení ODS bylo více, přesto byly všechny šmahem zrušeny.

Tento krok rozhodně nebyl správný. Výkonná rada ODS, která sdružení rušila, si mohla bez problémů ověřit, kde je počet členů dlouhodobě stabilní a kde příp. k nadměrnému nabírání nových členů docházelo. Bylo ale zvoleno plošné rušení místních sdružení. Byl zvolen princip kolektivní viny. Kdyby byl další postup korektní, tak by to ještě nebylo tak strašné. Ukázalo se ale, že scénář je již hotov.

Každá z místních organizací měla možnost do 3 měsíců požádat o obnovení licence. To jsme v Řevnicích udělali. Přesto naše licence obnovena nebyla. A to již byl, velmi diplomaticky řečeno, značně nestandardní postup.

Proces licencování na Praze západ řídil senátor Oberfalzer, „náš“ senátor. Tento člověk předkládal Výkonné radě ODS žádosti o obnovení licence jednotlivých místních sdružení a doporučoval další postup. Některé žádosti předložil a byly schváleny. Co se stalo s tou naší, jsme se však nedozvěděli. Nevíme, zda byla Výkonné radě předložena a pokud ano, tak z jakých důvodů byla zamítnuta. Počátkem července jsme pak dostali mailem zprávu, že už nejsme členy ODS.

Tento účelový postup byl velmi nekorektní, byl na hony vzdálen principům, na kterých ODS dříve stavěla. Že by se až tak vyvinula „vnitrostranická soutěž“?

Došlo tedy k tomu, že ODS v Řevnicích byla zrušena. A nyní se rodí (staro)nová…

Martin Sudek

(Pokračování příště)

Vytvořeno 16.4.2014 7:57:11 | přečteno 251x | ernest
 
load