Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Sebezkušenost v CKP Dobřichovice

K zachování nebo znovuvytvoření psychické i fyzické pohody je pro člověka velmi důležitá schopnost umět dobře relaxovat, rozumět svým emocím i signálům, které nám dává naše tělo. Našim klientům nabízíme poměrně ojedinělý způsob, jak se těmto dovednostem naučit, popř. jak je zdokonalovat.

CKP Dobřichovice Vás zve na šest setkání Tělo, pohyb a krajina (od 20. 5.), kde bude rozvíjena sebezkušenost vycházející z principů pohybové terapie a ekopsychologie. V sobotu 24. 5. opět opakujeme oblíbený seminář Tělo a stres. Pomocí osvojení různých technik práce s tělem budete snadněji odolávat častým stresům a přetížením. Seberegulace a péče o sebe je základním nástrojem pro překonání napětí, únavy a nepohody. V červnu 7.,8. 6. pořádáme workshop Feldenkraisovy® metody, který zdokonaluje funkčnost těla, navazuje pocit plynulosti, lehkosti a efektivity. V průběhu workshopu budete mít možnost zažít účinek této neobvyklé pohybové metody sami na sobě.

Na sobotní fyzioterapii se můžete objednávat na 14. 6. a 21. 6. Pokud máte obtíže vyžadující vyšetření rehabilitačním lékařem, náš lékařský tým CKP Dobřichovice disponuje dostatečnou kapacitou pro přijímání nových pacientů. Na lékařské vyšetření nepotřebujete žádné doporučení. Vyšetření trvá zpravidla 50 minut a hradí ho zdravotní pojišťovny.

www.ckp-dobrichovice.cz

Vytvořeno 15.5.2014 14:18:39 | přečteno 274x | ernest
 
load