Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích oslavila v červnu 110. výročí nepřetržitého trvání spolku

havlicek1-150x150.jpg, obrázek se otevře v novém okněV sobotu 14. června 2014 v dopoledních hodinách průvod krojovaných spolků Vltavan z Purkarce, Davle, Štěchovic a Prahy v čele s hudbou Křídlovanka prošel z parkoviště u Lidového domu do Školní ulice, kde proběhlo jejich oficiální uvítání.

Po uvítání dalších spřátelených spolků, za všechny můžeme jmenovat Slovan Třebotov, Spolek Havlíček Kněževes, XXIV. Župu baráčníků z Prahy a dalších, se uskutečnila slavnostní schůze v sále Lidového domu.

Po úvodním slovu předsedy bratra Jaroslava Kutmana a po uctění památky zesnulých pozdravil přítomné starosta města pan Libor Kvasnička. Poté jednatel spolku bratr František Dusík přednesl zprávu o bohaté historii našeho spolku. Součástí programu bylo morální ocenění členů spolku Havlíček, zástupců spřátelených spolků a spolků jako takových čestným uznáním, zlatým odznakem a čestným členstvím.

havlicek2-150x150.jpg, obrázek se otevře v novém okněZdravicí senátora pana Jiřího Oberfalzera, který se zúčastnil našich oslav a zdravicemi, které se nesly v duchu ocenění délky nepřetržitého trvání spolku byl zdůrazněn význam a důležitost udržování tradic v současné době. Po předání finančních darů od spřátelených spolků skončila slavnostní část výroční schůze.

Na schůzi nám zahrála hudba Litovanka vedená kapelníkem panem Uzlíkem. Současně s konáním slavnostní výroční schůze probíhala před Zámečkem lidová veselice, kde se ve stáncích prodávalo občerstvení. K lepší náladě účastníků přispěla hudba Křídlovanka, vedená kapelníkem panem Chmelařem.

Vyvrcholením oslav byl slavnostní průvod ulicemi Řevnic. Výrazný ráz průvodu podpořily delegace spřátelených spolků ve svých krojích se svými prapory. Průvodu se zúčastnili Vltavani z Purkarce, Vltavani ze Štěchovic, Vltavani z Davle, Vltavani z Prahy a dále Havlíček Kněževes, Slovan Třebotov, XXIV. Župa baráčníků z Prahy, Baráčníci Řevnice, Hasiči Řevnice a dětské soubory Klíček a Proměny. Vedle spolkových vlajek byl v průvodu také prapor města Řevnic, který nesl starosta pan Libor Kvasnička. Průvod uzavíral kočár tažený koňským spřežením, který řídila slečna Kateřina Červená. V kočáře vezli zástupci spolku kytici, kterou položili k pomníku padlých. Průvod se zastavil u pomníku padlých v obou světových válkách, kde se rozdělil po obou stranách náměstí. Po vyslechnutí státní hymny, kterou zahrála berounské kapela Litovanka, po položení kytice a krátkém projevu starosty města se průvod vrátil k Lidovému domu, kde byl ukončen.

Poděkování patří také policii ČR v Řevnicích za zajištění dopravní bezpečnosti průvodu. Před Zámečkem pokračovala lidová veselice, kterou svým vystoupením ozdobily soubory Klíček a Proměny. Jejich vystoupení bylo odměněno nadšeným potleskem. Po ukončení průvodu také v Lidovém domě vypukla lidová veselice s hudbou, tancem a bohatou tombolou. Veselice se protáhla do večerních hodin.

Výbor Dělnické besedy Havlíček děkuje všem spolkům, organizacím, všem občanům a především radě města, starostovi města Řevnic a senátorovi panu Jiřímu Oberfalzerovi, kteří převzali záštitu nad oslavami a poskytli sponzorské dary, čímž nemalou měrou přispěli ke zdárnému průběhu oslav 110. výročí založení našeho spolku.

Správní výbor

Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích

Pro RUCH Zdeněk Burián

Vytvořeno 7.8.2014 14:22:34 | přečteno 371x | ernest
 
load