Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Slovo starosty

kvasnicka-150x150.jpg, obrázek se otevře v novém okněVážení spoluobčané,

v posledních dvou vydání Ruchu jsem se věnoval spíše rekapitulaci uplynulého volebního období. Nyní mi opět dovolte seznámit vás stručně s tím, co jsme na městském úřadě řešili a jaké změny se ve městě udály v poslední době.

Raisova hotova

Byl dokončen nový povrch v ulici Raisově. Dodatečně budou ještě upravována místa, kde způsobuje problémy dešťová voda.

 

Zpoždění prací na Kozinově a Husově

Zahájení prací v ulicích Kozinova a Husova se zpozdilo z důvodu přípravy projektové dokumentace dešťové kanalizace v Husově ulici. Bohužel odhadovaná cena díla se kvůli problémům s umístěním stávajících inženýrských sítí více než zdvojnásobila proti původnímu odhadu a tím přesáhla naše finanční možnosti. Proto jsme se rozhodli, že dešťová kanalizace bude vybudována pouze v části Husovy ulice mezi ulicí Seleckou a Komenského, a to v návaznosti na vybudování dešťové kanalizace v ulici Komenského. Nyní podáváme žádost o stavební povolení na výstavbu komunikací. Souběžně proběhne výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládáme zahájení prací v průběhu září.

 

Práce na Rovinské a Čajkovského

Byl vybrán dodavatel na opravu asfaltového povrchu ulice Rovinská a opravu povrchu ulic Čajkovského a Chodská asfaltovým recyklátem. Práce budou zahájeny začátkem září.

Oprava elektroinstalace školní kuchyně

Během srpna probíhají práce na novém rozvaděči a rozvodech elektřiny ve školní jídelně. Práce budou dokončeny před zahájením nového školního roku.

Bagrování řeky

V souvislosti s loňskou povodní probíhá bagrování řeky v podjezí. Práce včetně odvozu materiálu z mezideponie by měly být dokončeny do konce srpna.

Nová autobusová zastávka

Byly zahájeny práce na odstranění starého přístřešku a vybudování nové autobusové zastávky na náměstí. Hotovo by mělo být koncem srpna. Doufám, že nová zastávka bude sloužit ke spokojenosti všech cestujících.

 

Zlepšení bezpečnosti v dopravě

V našem městě přibyly nové přechody pro chodce v ulicích Pražská a Čs. Armády. Tím se zvýšila bezpečnost na těchto problematických místech.

Možná jste si všimli nových značek, které zakazují průjezd Mníšeckou ulicí vozidlům delším než devět metrů. Instalací značek bylo završeno dlouhodobé vyjednávání se správcem komunikace o zamezení průjezdu kamionů touto silnicí. Nyní je třeba zajistit kontrolu dodržování tohoto zákazu.

 

Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci v oblasti Za vodou

Díky podpisu smlouvy na projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci se v lokalitě Za vodou v nejbližší době rozběhnou práce na tomto projektu. Cílem je postupné vyřešení problémů v Růžové ulici a také s Rovinským potokem.

 

Kolaudace páté etapy skládky

Jsem rád, že se konečně podařilo dokončit rekultivaci páté etapy skládky na Ekosu a zkolaudovat ji. Tím jsme odstranili další z problémů, který nás trápil.

Ze zastupitelstva

Bohužel ani na podruhé se nám kvůli odmítavému stanovisku opozičních zastupitelů nepodařilo prosadit smlouvu o zajištění služeb městské policie městem Černošice. Nepřítomnost městské policie nás velmi trápí. Budeme ale muset počkat, zda se situace po volbách nezmění, abychom mohli tento problém vyřešit.

 

Dotace

 

Přednádraží

Městu se podařilo po poměrně složitých schvalovacích řízeních získat stavební povolení. Tím se otvírá cesta k čerpání dotace na komunikaci v přednádražním prostoru. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele prací. Dotace činí 11 930 tis. Kč, naše zdroje 3 070 tis. Kč.   Souběžně je třeba vyřešit odvodnění tohoto prostoru. Náklady na odvodnění, jsou odhadovány na 7,5 mil. Kč. Pracujeme ale na úspornějším řešení.

 

Zateplení druhého stupně ZŠ

Získali jsme dotaci na výměnu oken, zateplení budovy a střechy, včetně její opravy. Akce bude probíhat v průběhu roku 2015. Předpokládaná cena je 5,7 mil. Kč, z toho naše zdroje1,695 mil. Kč.

Obnova zeleně    

Také jsme získali dotaci na obnovu zeleně. Celkové plánované náklady na tuto akci činí 4 900 tis. Kč, z toho naše zdroje 1 220 tis. Kč. Akce proběhne částečně v letošním roce. Větší část proběhne až v roce příštím.

Přístavba ZŠ

Ze získání této dotace mám největší radost, vždyť jsme na ni také vynaložili obrovské úsilí.  Dotaci jsme získali z ministerstva financí. Díky ní se na zahradě druhého stupně přistaví deset kmenových tříd, jedna odborná učebna a družina. Dále budou vybudovány šatny pro novou i starou budovu.  Tím by se měly vyřešit problémy s kapacitou naší školy.  Celková odhadovaná cena díla je 56 mil. Kč. Z toho naše zdroje činí 16,6 mil. Kč. Akce by měla trvat dva roky. V letošním roce bychom měli proinvestovat 10 mil. Kč. To nebude jednoduché, protože práce na konci roku může zastavit nepříznivé počasí. Původně jsme měli získat rozhodnutí o poskytnutí dotace od ministerstva o měsíc dříve. O celé situaci budeme s ministerstvem proto ještě jednat.  V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na prováděcí dokumentaci a děláme vše pro to, abychom začali čerpat co nejdříve.

Odstranění povodňových škod na lesních cestách a oprava nádrže Pišťák

Před koncem letošního roku proběhnou práce na opravě lesních komunikací a nádrže na Píšťáku. Tato dotace ve výši 1 049  tis. Kč je vázána na poškození při loňských povodních.

Celkově lze konstatovat, že jsme získali všechny dotace, o které jsme žádali. Nově jsou podány dvě žádosti o dotaci. První na rekonstrukci ulic Sádecké a Sochorovy. Zde jsou předpokládané náklady 9 200 tis. Kč. Druhá dotace je na svoz bioodpadu v Řevnicích - nákup Avie. Předpokládané náklady jsou 2 200 tis. Kč.

Libor Kvasnička

starosta

Vytvořeno 13.8.2014 8:05:31 | přečteno 262x | ernest
 
load