Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zadluží vedení města obec smysluplně?

Pan starosta se ve svém posledním slově pochlubil, jak se městu podařilo získat nakonec všechny dotace, o které zažádalo. Ta nejzásadnější z nich se týká přístavby školy. Když všechno půjde, jak má, budou na školní zahradě ještě do konce letošního roku vykopány základy nové budovy. Člověku se chce skoro zvolat sláva! Kdyby…

Zajisté se všichni shodneme, že přístavbu školní budovy je možné považovat z hlediska budoucnosti Řevnic za strategicky velmi významný počin. Do dnešního dne přitom nikdo z obyvatel neví, co konkrétně se vlastně bude stavět. Žádná veřejná prezentace architektonické studie, žádná smysluplná diskuze na veřejném zastupitelstvu obce, prostě nic.

S projektem přístavby základní školy je možné se v úředních hodinách seznámit na stavebním úřadě. K nahlédnutí je především jeho technická část. Obvyklá vizualizace, která by člověku dala na první pohled představu, jak bude budova z vnějšku vlastně vypadat, není k dispozici. Patrně ani neexistuje. Celý projekt totiž vznikl před pěti lety v kanceláři architekta Starčeviče za necelé tři měsíce!

Navržena byla stavba, která má na první pohled blíž k letištnímu terminálu než školní budově. S budovou staré školy ji spojuje bezmála 40 metrů dlouhá prosklená chodba a na východní straně je k ní přilepený zvláštní oválný přístavek připomínající řídící věž. V tomto „velínu“ budou umístěny záchody a sborovna o velikosti necelých 20 m². V celé budově je to jediný prostor poskytující zázemí pro učitele. Žádný kabinet, kancelář ani nic jiného!

Celá budova zabírá na školním pozemku díky zmiňované chodbě a velínu neuvěřitelných 759 m². Její umístění je navíc provedeno tak nešikovně, že v budoucnu prakticky vylučuje vybudování víceúčelového venkovního sportoviště, které by škola zoufale potřebovala.

Na závěr to nejdůležitější. Celkové náklady na přístavbu přesáhnou částku 56 milionů. Spoluúčast obce u tohoto dotačního titulu je ve výši 30%, což v reálu představuje více než 17 milionů korun. Kde na to město vezme peníze? Chystají se zastupitelé na veřejném zasedání 15. září, kde se bude hlasovat o přijetí této dotace, svázat ruce nově zvolenému vedení obce obřím dluhem bez navržení řešení jeho financování?

Existuje přitom daleko lepší a ekonomičtější řešení. Ministerstvo školství vyhlásilo na období 2015-2023 dotační titul, u kterého se předpokládá spoluúčast obcí ve výši pouze 15%. (více zde http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-vyhlasil-fond-na-rozvoj-kapacit-materskych). Čerpat bude možné v několika kolech, žádosti pro to první se podávaly do 31. 8. 2014. Po důkladné rozvaze by se tak mohla vyprojektovat skutečně smysluplná přístavba, odpovídající současným podmínkám školy, která by ve finále stála obec poloviční peníze…

Jan Schlindenbuch

Vytvořeno 9.9.2014 8:54:54 | přečteno 259x | ernest
 
load