Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Starostou města byl zvolen Ing. Tomáš Smrčka

5. listopadu 2014 se v Zámečku konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Řevnice. Jednání zahájil Libor Kvasnička (starosta města v letech 2010-2014), do jehož rukou složili slib noví zastupitelé. Oproti volebním výsledkům, které jsme zveřejnili v minulém Ruchu, došlo ke změně, protože Bc. Zlatka Hrubá za Mladý hlas Řevnic se před ustavující schůzí vzdala mandátu zastupitele a na její místo nastoupil první náhradník Martin Tamchyna. Hned první důležité hlasování ukázalo rozložení sil.  Dopadlo stejně jako většina dalších rozhodnutí. Těsnou většinou osmi hlasů bylo odhlasováno, aby starostou města pro následující období byl Ing. Tomáš Smrčka (ANO 2011). 

Dále zastupitelé rozhodli, aby město Řevnice mělo do budoucna dva neuvolněné místostarosty, kteří budou pobírat měsíční odměnu 26 660 Kč. Zastupitelé z řad ANO 2011, TOP 09, Našich Řevnic i Mladého hlasu Řevnic tuto skutečnost obhájili slovy, že noví místostarostové chtějí pracovat pro město a zařídili si své životy i dosavadní zaměstnání tak, aby jejich práce pro město byla efektivnější. Navíc přislíbili, že jejich práci budou moci občané sledovat a zastupitelé vyhodnocovat na jednáních zastupitelstva. Do funkcí  místostarostů byli zvoleni Mgr. Ondřej Skripnik Ph. D. a Pavel Drhlička.

Členy Rady města Řevnice byli dále zvoleni Iveta Kovářová (ANO 2011) a Ing. Petr Kozák (Naše Řevnice).

Dále zastupitelstvo schválilo, aby Finanční výbor Zastupitelstva města Řevnice byl sedmičlenný a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Řevnice pětičlenný.

Do Finančního výboru byli zvoleni:  Ing. Petr Hartmann (jako předseda, ANO 2011), Ing. Karolína Veselá, Ladislav Žižkovský, Ing. Martin Sudek, Libor Kvasnička, Bc. Roman Řezáč, Ing. Kateřina Šupáčková.

Do Kontrolního výboru byli zvoleni: MVDr. Vojtěch Veverka (jako předseda, ČSSD), Kamil Choc, Vladimír Křivánek, Ing. Jiří Cicvárek, Jan Hlaváček.

Zastupitelé si dále odhlasovali, že se vzdávají (stejně jako v minulých volebních obdobích) odměny, která jim náleží ze zákona.

Na závěr jednání proběhla diskuze mezi novými zastupiteli a občany.  Nový starosta mimo jiné prohlásil, že v souvislosti se svou funkcí se vzdá jednatelství ve svých firmách. Diskutovalo se o vztahu nové koalice k Základní škole Řevnice. Členové nové Rady města představili vizi, aby do budoucna areál ve Školní ulici zahrnoval první a druhý stupeň, chtějí řešit stav školní jídelny, zateplení II. stupně (včetně nové střechy a oken), samozřejmě i novou přístavbu školy. V EKOSU respektují personální změny, které proběhly, a podle starosty chce nová Rada města zachovat trend úspor. Rovněž chtějí vytvořit novou dopravní koncepci města, včetně vytvoření dopravní komise. Členové Rady města mají zájem na tom, aby jejich práce byla co nejvíce transparentní, proto podle jejich slov dojde k rozsáhlé změně internetových stránek města, kde budou zveřejňovány smlouvy a chtějí otevřít radnici veřejnosti.

Tomáš Hromádka

Vytvořeno 6.11.2014 23:08:38 | přečteno 386x | ernest
 
load