Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Já nic, já muzikant...

Se zaujetím jsem přečetl „Opoziční sloupek“ v posledním čísle (již necenzurovaného) časopisu Ruch, autorem kterého je vítěz voleb pan Kvasnička. Neskutečným způsobem mne rozčílilo jeho zproštění se zodpovědnosti za vše, co pro obec v minulých volebních obdobích jako starosta vykonal. On dle svého svědomí a na svoji zodpovědnost – z titulu své funkce  – rozhodoval, odvolával, jmenoval, zadával a proplácel. Nyní, když se ukazuje, že ne všechna tato rozhodnutí byla správná a ku prospěchu obce, chce pan Kvasnička udělat za minulostí „tlustou čáru“ a nad šálkem kávy či sklenkou piva se s novým vedením obce poplácat po ramenou a zbavit se své osobní zodpovědnosti za všechna svá chybná rozhodnutí, za ekonomické ztráty obce - o vyvázání se z devastujících morálních dopadů jeho rozhodnutí ani nemluvě…

Pravděpodobně si pan ex-starosta nevšiml, že nežijeme v sedmdesátých letech, kdy nad chybujícím soudruhem držela ochrannou ruku komunistická strana, která vždy dokázala jeho chyby zahladit a uklidit jej na – pokud možno – lukrativnější místo.

Dnes ovšem dle litery zákona zastupitelé nesou plnou odpovědnost za svá rozhodnutí, dokonce za ně ručí i vlastním majetkem – což také při nástupu do příslušné funkce stvrzují svým podpisem.

Žádám proto nové vedení obce, aby v žádném případě neuvažovalo o tlusté čáře za minulostí, ale aby naopak byli všichni kostlivci ze skříní vyndáni a aby byli voliči se všemi podrobnostmi těchto temných kauz seznámeni. Možná budou voliči, kteří dali „vítězi voleb“ své hlasy, ještě překvapeni, jak zodpovědně a nezištně v minulých obdobích pro blaho obce pracoval…

 Jan Kubricht

Vytvořeno 4.12.2014 16:47:15 | přečteno 264x | ernest
 
load