Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Ecolibri z Dobřichovic pomáhá mayům z Guatemaly

Na počátku byla Země obestřena jen nekonečnou tmou a všude panovalo hluboké ticho. Proto se bohové rozhodli, že pustinu zaplní bytostmi, které by je uctívaly. Ještě předtím však utvořili stromy, a tak se na Zemi objevil život. Stvořit člověka, který by byl poslušný a pravidelně přinášel oběti, se však ukázalo těžší, než si kdy pomysleli. Po dvou neúspěšných pokusech lidskou bytost konečně uplácali z kukuřičné mouky smíchané s vlastní krví. Jenže lidé, které stvořili, byli tak krásní a inteligentní, že se bohové svého činu zalekli. A tak lidem hned zatemnili mysl a chytrostí obdarovali jen pár jedinců. (Pověst z knihy Popol Vuk – jakési bible mayského etnika) Ecolibri je nadační fond, který se snaží zlepšit životní podmínky indiánských rodin a komunit žijících v oblasti jezera Atitlán v Guatemale. Jedná se o potomky dávných Mayů a jejich míšenců. Pracovníci fondu jsou nadšenci, kteří obdivují pradávnou kulturu těchto indiánů a snaží se, aby tato kultura nezmizela ze světa a nadále obohacovala svou barevností a rozmanitostí životy všech ostatních.

Zakladatelka nadačního fondu Dita Žáková pracuje s rodinami kolem jezera Atitlán již 9 let.

V létě letošního roku vznikl nadační fond ECOLIBRI v České republice, jehož ředitelkou se stala Kateřina Filla Věnečková z Dobřichovic. Nadační fond se stal partnerem nadačního fondu INKA PERU Olgy Vilímkové, který působí v České republice již 15 let.

Guatemala je překrásná země ve Střední Americe, která leží mezi Karibským mořem a Tichým oceánem. Je asi o třetinu větší než Česká republika a žije tam patnáct milionů lidí. Sousedí se státy Belize, Salvador, Honduras a Mexiko.

Málokde najdete na tak malém území tolik odlišných klimatických zón a přírodních krás pospolu. Divoce nespoutané hory, jezera s vulkány, úzké nížiny, vápencové pahorkatiny, deštné pralesy s dochovanými chrámy a pyramidami prastarého národa Mayů. Pestrobarevně odění indiáni zde téměř před třemi tisíci lety vytvořili vyspělou civilizaci, která se udržela šestkrát déle než říše římská. Mluví celkem dvaadvaceti mayskými jazyky, každý kmen se obléká do ručně vyráběných oděvů s originálními vzory a motivy. Indiánské komunity si stále zachovávají své tradice, vyznávají pozoruhodné náboženství, které je směsicí katolicismu a původních animistických prvků.

Atitlán je jedním z nejkrásnějších jezer na světě. V jeho blankytně modré hladině se odráží trojice sopek San Pedro, Tolimán a Atitlán. Okolní sopečné svahy obývají po staletí domorodé kmeny, které si nejen vybudovaly schopnost přežít v sousedství životu nebezpečných vulkánů, ale z jejich aktivity i těžit. Například hnojit malé zahrádky čerstvě navátým popílkem.

Výchozím bodem je městečko Panajachel. Za poslední desetiletí se stalo domovem cizinců z celého světa, kam si jezdí po vzoru hippies odpočinout a načerpat trochu oné mystické atmosféry. Do dalších vesnic se dostanete jen lodí. Plavba po jezeře ale stojí za to. Tedy pokud se zrovna nerozběsní vichr Xocomil (v překladu „vítr, který odnáší hříchy"), který se pravidelně objevuje kolem poledne, kdy se horké proudy přicházející z jihu od Tichého oceánu srazí se studeným vzduchem nad horami.

Nejimpozantnější vesnicí zůstává Santiago Atitlán. Vesnice je hlavním střediskem tzutujilských Mayů, u kterých je možné nejlépe pozorovat dodržování prastarých zvyků a tradic otců a dědů. Jedním z nich je například uctívání soch hříšného světce Maximóna, jehož svatyni plné svíček, doutníků a alkoholu jsme zde také našli.

Dita Žáková se brzy seznámila s životem místních komunit a byla na jedné straně ohromena tím, v jak chudých podmínkách žijí a na straně druhé, že nikdy z jejich tváří nemizí široký úsměv a schopnost radovat se z maličkostí. Začala pracovat s ženami z nejchudších rodin. Jsou to rodiny poznamenané šestatřicet let trvající občanskou válkou z let 1960 - 1996 a také devastací hurikánu Stan v roce 2005, kdy se podíl chudých rodin mnohonásobně zvýšil. Žije tu mnoho vdov, které obtížně živí svou mnohdy početnou rodinu. Mayští indiáni jsou velmi zruční, jejich výrobky, ať už jsou to tkané koberečky, masky zvířat či keramika, všechny září barvami zlatavého slunce, zelených pralesů a modré oblohy. Dita jim dala příležitost své výrobky zdokonalit a prodávat je v USA, Anglii, Holandsku, Německu, Francii a České republice. Smyslem této práce bylo a je naučit ženy být více samostatné a nezávislé díky své práci.

Postupem času vznikla organizace Ecolibri (název vymyslely samy indiánky – „eco kolibřík“). Přidali se noví dobrovolníci a vzniklo několik dalších zajímavých nápadů. Například stavba kamen do domků, kde indiáni dosud vařili na otevřeném ohni a často docházelo k nemocem nebo i smrti dětí, které se nadýchaly kouře. Dalšími projekty byly například vzdělávání a tréninky žen a dětí v oblasti zdravého životního stylu, tvorba užitkových zahrádek v místních školách nebo nákup šicích strojů a výuka šití na stroji.

Nadační fond Ecolibri v České republice rozvíjí dlouholetou práci dobrovolníků v Guatemale pomocí těchto tří hlavních projektů:

ECOLIBRI CHILD – podporuje školní vzdělávání dětí z nejchudších rodin. Náklady na vzdělání, školní pomůcky a dopravu do škol jsou pro chudé rodiny příliš vysoké. Přitom vzdělání je jedním z nejvýznamnějších a nejlépe udržitelných způsobů, jak si děti mohou zlepšit životní úroveň, nejen pro svoji vlastní potřebu v době dospívání, ale i pro svůj budoucí život a rodinu.

Projekt se věnuje individuálnímu přístupu k dětem. Jeden sponzor – „adoptivní rodič“ zajišťuje pravidelnou denní školní docházku konkrétnímu dítěti, které by jinak nemělo možnost školu samo navštěvovat. Konkrétní dítě si „adoptivní rodič“ vybere z databáze podle osobního příběhu, který je mu nějak blízký.

Cílem projektu je umožnit vzdělávání mladé generaci v jejím přirozeném kulturním prostředí, a tak zlepšit život indiánských rodin žijících v této oblasti. Studenti po ukončení školy mohou podporovat své sourozence i členy širší rodiny, mohou také pracovat jako samostatní koordinátoři nadace a tím pomáhat celé komunitě. Zároveň vzniká pouto porozumění a vzájemné náklonnosti mezi kulturami žáků a jejich „adoptivních rodičů“.

1 student = 7200 Kč / školní rok= velká pomoc dětem a rodinám

KAMNA DO GUATEMALY - po staletí mayští indiáni používají k vaření a topení otevřený oheň nebo kamna, která nemají odvod kouře. Tento oheň je umístěn uprostřed místnosti, kde rodina žije. Tato tradiční metoda vaření představuje vážný problém pro zdraví dětí i celých rodin a také pro životní prostředí Guatemaly.

Často dochází k popálení obličeje nebo celého těla dětí, které si kolem ohniště hrají nebo se učí chodit a spadnou do ohně. Kromě toho děti vdechují za den tolik dýmu, jako kdyby vykouřily tři až pět cigaret. To samozřejmě nezůstává bez následků.

Ženy a děti tráví mnoho času sběrem dřeva k topení. Nehospodárné pálení dřeva v otevřeném ohni má také vážný dopad na životní prostředí Guatemaly. Dochází k odlesňování až o 2% ročně.

Nová kamna představují pro indiány možnost vaření, které spojuje tradiční metodu s modernějším, zdravějším a šetrnějším vaření. Oheň se rozdělává v hliněných odolných kamnech, které neleží přímo na zemi, což minimalizuje popálení u malých dětí. Kouř je odváděn pozinkovaným komínem ven z domku. Využívá se zde hospodárné technologie, což eliminuje kouř a smrtící oxid uhelnatý v místnosti. Používání kamen znamená prodloužení života mayských indiánů, bezpečnější vývoj jejich dětí, menší spotřeba dřeva až o 70%. To všechno má velmi pozitivní vliv na životní prostředí Guatemaly a kvalitu života rodin.

Nadační fond ECOLIBRI již pomohl mnoha rodinám s nákupem kamen. Indiáni sami se na projektu podílejí tím, že si sami kamna dopraví do svých domovů a postaví je pod odborným dohledem. Odborníci učí indiány kamna správně používat.

1 kamna = 100 USD = 2000 Kč = velká pomoc dětem a rodinám

ECOLIBRI ORCHESTRA - projekt hudebního vzdělávání dětí ve škole pomocí školního orchestru. Děti mají možnost zapojit se hrou na tradiční hudební nástroj do práce v orchestru.  Kromě hudebního vzdělání získávají dovednost pracovat ve skupině a společně zažívat radost z hudby. Projekt vznikl z popudu učitelů a vychovatelů školy ve vesnici San Juan La Laguna, kde se potýkají se sociálně negativními jevy u dětí.

Některé rodiny žáků žijí pouze z velmi omezených ekonomických prostředků, je zde také mnoho dětí opuštěných, žijících jen s matkou, z rodin alkoholiků. Některé děti vychovávají velmi mladé svobodné matky, které si nemohou dovolit platit poplatky spojené se školou.

Práce ve školním orchestru může ukázat nový směr dětem, které se pohybují na hraně potenciální kriminality nebo zkrátka jen neprojevují žádný zájem o svou budoucnost. Školní orchestr jim dává možnost vytvořit si nové cíle, plány a sny.

náklady na projekt = 220 000 Kč (možnost sponzorování menší částkou)

Všechny finanční dary zájemci mohou odečíst z daňového základu.

Zájemci o finanční pomoc, „adopci“ některého dítěte či o dobrovolnickou činnost se mohou přihlásit zde:

Mgr. Kateřina Filla Věnečková, ředitelka NF ECOLIBRI v ČR

tel. + 420 775 268 733, email: katerina.veneckova@seznam.cz, katerina@ecolibri.org

č. účtu v bance Unicredit: 2110748692/2700

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Charles Dickens

 

Kateřina Filla Věnečková

Vytvořeno 9.12.2014 12:29:45 | přečteno 194x | ernest
 
load