Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Dobrý příklad pro děti?!

V prosincovém čísle Ruchu byl zveřejněn článek ředitelky ZŠ Řevnice paní Seidlerové o změnách pro cizí strávníky. Podle jejího tvrzení se pro ně vydávání obědů muselo z nařízení Krajské hygienické stanice (KHS) přesunout do chodby v zadní části budovy. Na rozdíl od jídelny musejí vyjít do patra po schodech, což je zejména pro strávníky z řad starších penzistů značná obtíž. Zeptali jsme se tedy KHS, proč tuto věc nařídili, když na všech ostatních školách po České republice se jídlo cizím strávníkům přímo v jídelně běžně vydává. Výsledek? Citace: „KHS nenařídila ředitelce ZŠ Řevnice vydávat obědy pro cizí strávníky mimo běžné výdejní místo v jídelně, ani nebyl v tomto směru na paní ředitelku vyvíjen žádný nátlak.“  Dále bylo sděleno, že „Neumožnit výdej jídel cizím strávníkům přímo v prostorách jídelny je plně v kompetenci ředitelky základní školy“.

Změna, která výrazně ztěžuje práci kuchařkám a znepříjemňuje život mnohým řevnickým občanům, nastala pouze z rozhodnutí ředitelky. Odpovědnost za to ale „hodila“ na Krajskou hygienickou stanici a za vyřešení situace na zřizovatele.

Stanovisko KHS k tomuto jednání je jasné z odpovědi náměstkyně ředitele: „…v článku uveřejněném na stránkách zpravodaje města Řevnice „Ruch“ v čísle 12/2014 a podepsaném přímo paní ředitelkou základní školy – Mgr. Pavlínou Seidlerovou, jsou záměrně uváděny nepravdy a zavádějící fakta ve snaze přesunout odpovědnost za přijaté rozhodnutí na orgán ochrany veřejného zdraví. Ze strany KHS bude požadováno sjednání nápravy.“

Zřizovatele jsme o tom informovali. Nezbývá než doufat, že v zájmu občanů zasáhne, uplatní svůj vliv a bude také požadovat nápravu. A to, aby mohli cizí strávníci opět odebírat obědy tak, jak tomu bylo před zavedením změn a nebude se realizovat zcela zbytečná a nákladná přístavba venkovního schodiště, kterou navrhla jako řešení nepříjemné situace, kterou ale sama zapříčinila, ředitelka školy. Rozhodně se tak nezajistí ani důstojnější, ani méně komplikovaný výdej obědů než tomu je přímo v prostoru jídelny.

Není to poprvé, kdy konání ředitelky podle názoru spolku neodpovídá tomu, co se očekává od lídra instituce, která nejen děti vzdělává, ale významnou měrou se podílí na jejich výchově. Těžko pak může být plněna vize školy jako důvěryhodné instituce a její vzdělávací program v oblasti budování občanských a sociálních kompetencí žáků, když je nenaplňuje ani sám ředitel.

Více na www.roz-ruch.cz

Za spolek Řevnice dětem M. Kostelecký a P. Hrubý

Vytvořeno 13.1.2015 16:04:54 | přečteno 260x | ernest
 
load