Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Poděkování Tomáši Hromádkovi a redakci Ruchu

Zpravodaj města Ruch bude mít novou podobu. Rád bych poděkoval dosavadnímu šéfredaktorovi Ruchu panu Hromádkovi za štafetu, kterou v roce 2006 převzal od Heleny Rytířové a přinesl jí až k třístému číslu. Prohlížím si stará čísla, změnu grafické podoby na začátku roku 2008, klikám na elektronickou verzi a s velkou úctou si uvědomuji, jak Ruch představuje kroniku obce, jak zrcadlí život Řevnic a uchovává synergii mnoha významných a aktivních lidí, kteří v Řevnicích žili a žijí. Bez dobrovolné mnohahodinové práce redaktorů, přispěvatelů, korektorky, bychom dnes nedávnou historií naší obce nelistovali.

Změna v redakci, ale zejména v celkové koncepci radničního periodika, je změnou vynucenou, která má za sebou určitý vývoj. Spory kolem školy v předcházejícím volebním období sebou přinesly tiskové přestřelky, rozpad redakční rady, radní zavedli pravidla, která odporovala Kodexu radničního periodika. Hned po volbách jsem tato pravidla odmítl, odmítl jsem kontrolu radních nad vycházejícími články, odmítl jsem praxi posledního slova.  Odpovědnost za kvalitu čísla jsem ponechal v rukou redakce. Devastace publikační etiky však vedla na stránkách Ruchu k dalším hádkám, k napadání, záměrnému zkreslování faktů. Na redakci byl vyvíjen tlak, jehož vyústěním byl odchod pana doktora Königa z redakční rady. Smyslem vydávání zpravodaje je informovat o činnosti radnice a životě v obci. Ruch by měl motivovat ke společným aktivitám, být prostředkovatelem kultury a tradice, měl by poskytnout prostor pro alternativní sdělení a kultivovanou debatu o budoucnosti obci. Nesmí se stát prostorem vzájemného osočování a cílených polopravd. Jsem přesvědčen o tom, že cesta k tomu nevede přes zavedení cenzurních opatření, ale kultivací periodika. Připravili jsme novou strategii komunikace radnice směrem k občanům, jejíž součástí je vypsání výběrového řízení na redaktora s odpovídajícími profesními zkušenostmi. Věříme, že se podaří obnovit spolupráce se stávajícími redaktory a přispěvateli a že se na Ruch opět budeme těšit. Než bude vybrán nový šéfredaktor, vyjde jedno nebo dvě čísla Ruchu v provizorní, zkrácené podobě. Ondřej Skripnik    

Vytvořeno 17.3.2015 22:29:44 | přečteno 299x | ernest
 
load