Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Novinky z Rady města

Rada města se v dubnu sešla pětkrát. Zabývala se žádostmi o dotace a zajistila jejich podání: Státní fond životního prostředí jsme požádali o dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří budovy I. stupně základní školy, jídelny a budovy Hasičské záchranné stanice. Podali jsme také žádost o dotaci na úpravu a rozšíření sběrných míst tříděného odpadu (ohrazení a kamerový systém).

Z rozpočtu Středočeského kraje jsme požádali o dotace na splaškovou kanalizaci v oblasti Selce (1.část), a to z Fondu životního prostředí a zemědělství, na rekonstrukci hasičské zbrojnice (elektroinstalace a sociální zázemí) jsme žádali v Programu podpory venkova, o dotaci na hasičský zásahový vůz jsme požádali Fond podpory dobrovolných hasičů. Dále jsme žádali o podporu na revitalizaci městské knihovny (vybavení novými regály) z oblasti Podpory městských knihoven a na městský orientační systém z oblasti Podpora a údržba značení pěších a cyklistických tras. Dále Rada města zadala zpracování projektové dokumentace na obnovu ulic ve dvou oblastech s cílem podat žádost o dotace z aktuálně otevřeného programu ROP. První oblast se týká ulic Jiráskova, Švabin- ského, Havlíčkova a část Žižkovy ulice. Druhá oblast zahrnuje ulice Legií, Školní, Mírová a Mařákova. Rada města schválila osazení veřejného osvětlení v lokalitě Za vodou. Zabývala se zprávami a protokoly ČŠI ke kontrole provedené v ZŠ, schválila odbornou komisi pro výběrové řízení na šéfredaktora Ruchu, schválila dodatek č. 2 s firmou Swietelsky, která provádí stavbu přednádraží.

Rada města se zabývala auditem hospodaření v městské firmě Ekos a úpravou společenské smlouvy mezi městem Řevnice a Ekos Řevnice s.r.o. Rada města dále iniciovala a schválila vyhlášení veřejné sbírky na pořízení uměleckých předmětů do nové budovy základní školy.
Vytvořeno 1.5.2015 21:34:15 | přečteno 248x | ernest
 
load