Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výzva ke vzájemné ohleduplnosti

Uzavření železničních přejezdů z důvodů oprav postihlo většinu motoristů, kteří projíždějí Dobřichovicemi. Město není zadavatelem, ani realizátorem této stavby a s dopravními opatřeními bylo seznámeno pouze v rámci připomínkového řízení. Omezení, dopravní značení, objízdné trasy byly stanoveny odd. dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice pro celou objízdnou oblast. Tyršova ulice je ve správě krajského úřadu a nespadá pod silniční správu města Dobřichovic. Městský úřad Dobřichovice požadoval, aby zde byly instalovány značky omezující rychlost, což se také stalo. Ve směru od školy na most (oblast podléhající silničně správnímu řízení Městského úřadu Dobřichovice) jsme nechali instalovat dopravní značku „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabuli „Neplatí pro rezidenty v Luhu“, protože do této oblasti není možný jiný příjezd. S Policií ČR a Městskou policií byla kritická situace projednána a byla přislíbena zvýšená dohledová činnost hlídek. V Tyršově ulici dochází ke kritickým dopravním situacím, protože se zde pohybuje těžká technika a v dopravních špičkách i řada automobilů, takže průjezd je často zcela znemožněn! Dochází dokonce i k poškozování zde zaparkovaných vozidel. Realizátor stavby se rozhodl ponechat přístupnou komunikaci Tyršova a instaloval zde dopravní značení „slepá ulice“. To klade po nejbližší tři dny rekonstrukce vyšší nároky na vzájemnou ohleduplnost motoristů, kteří by měli využívat oficiální objízdnou trasu a pohybují-li se v oblasti rekonstruovaného přejezdu, musí respektovat výrazně snížené možnosti průjezdu! Je to velmi nepříjemná situace, která nemá řešení vyhovující všem, ale jedná se o krátkodobou uzavírku, jež by měla být při vzájemné ohleduplnosti všech motoristů překonatelná! Mgr. Petr Prchal, tajemník města Dobřichovice
Vytvořeno 4.5.2015 21:13:03 | přečteno 269x | ernest
 
load