Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nazývejme věci pravými jmény

Se zájmem jsem si přečetl rozhovor s Petrou Mejstříkovou Sulkovou a následné dovysvětlení ředitelky Seidlerové na webových stránkách základní školy. V obou textech je nepřímo napadán spolek Řevnice dětem, jehož jsem aktivním členem. Nezbývá mi, než na vyřčené nepravdy reagovat. 

V první řadě bych chtěl vyvrátit tvrzení paní Mejstříkové o vláčení tiskem v souvislosti s vykonstruovanými kauzami. Jméno paní zástupkyně pro první stupeň ZŠ bylo v celostátním tisku zmiňováno pouze v souvislosti s kauzou vyplacení nestandardní odměny ve výši 214 000 Kč za čtyři měsíce práce na konci roku 2013. V  žádném případě se nejedná o nějakou vykonstruovanou kauzu, ale o nález Inspektorátu práce pro Středočeský kraj, kterému na vyplacení této astronomické sumy nejvíc vadilo, že k němu došlo bez řádného odůvodnění. Jinými slovy, že není vůbec jasné, za co ředitelka odměny vyplatila. Výše odměn byla zjištěna po průlomovém judikátu Nejvyššího správního soudu, který umožnil se na odměny placené z veřejných prostředků ptát.

Právě proto, že není jasné, čím si paní Mejstříková takové odměny zasloužila, se již více než rok snažíme zjistit jakékoliv informace o její předchozí, pouze pedagogické, praxi. Na tomto místě by bylo dobré podotknout, že na této informaci není na drtivé většině škol nic tajného. Naopak. Ředitelé se rádi pochlubí, jak mají zkušené zástupce a co mají ve svém profesním životě za sebou. Ještě jsem se v životě nesetkal s nikým, kdo by měl problém říct jaké profesní zkušenosti a praxi má za sebou.

Pochybnosti o praxi a zkušenostech paní zástupkyně v mém případě pramení především z mé osobní zkušenosti. Inkriminované čtyři měsíce, za které obdržela výše zmiňovanou odměnu, jsem byl její podřízený. Za celou tu dobu jsem si nevšiml žádných mimořádných pracovních výkonů. Na škole se z mého pohledu „rozkoukávala“ asi jako každý, kdo přijde do úplně nového prostředí. Velmi mě také překvapil její rozvrh. Paní Mejstříková učila tělocvik a pracovní činnosti. Jsem ten poslední, kdo by tyto dva předměty jakkoliv zlehčoval. Tělocvik naopak považuji za velmi důležitý. První stupeň je ale z nějakých 70% o matematice a českém jazyku.

Na závěr je dobré připomenout, že kauza odměn se stále prošetřuje. Pracovníci České školní inspekce po poslední návštěvě školy konstatovali podezření z porušení rozpočtové kázně. Tak to je napsáno v protokolu z prosincové kontroly ČSI, který mám k dispozici.

Jan Schlindenbuch

Vytvořeno 27.6.2015 11:46:41 | přečteno 542x | ernest
 
load