Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Předvolební boj na stránkách Ruchu ?

Po komunálních volbách 2014 vzniká koalice ANO,TOP 09, Naše Řevnice a Mladý hlas Řevnic, která uzavírá koaliční smlouvu s jasnými parametry cílů nového vedení města.

S povděkem jsem kvitoval jeden z prvních kroků rady města, a to zrušení cenzury v Ruchu, kterou zavedla předchozí „ jednotná“ rada pánů Kvasničky, Hrušky, Zavadila, Tichého a pí Dercové. Souhlasím s místostarostou p. Skripnikem, že by se Ruch neměl stát prostorem vzájemného osočování a cílených polopravd. Tento stav však v Ruchu trvá v podobě neustálých invektiv opozice (omlouvám se předem těm subjektům, které se neztotožňují s vtažením do názorových projevů p. Kvasničky, který se předurčil do role jakéhosi opozičního mluvčího).

Ruch je neustále protkáván články opozice, kde p. Kvasnička nadále mlží svými „informacemi“: o tlusté čáře, která by se jistě hodila, nabízí různé ankety a nadále pokračuje ve své již otřepané rétorice. Problém má např. s křehkostí koalice. A tak si připomeňme „pevnost“ předchozí koalice, která byla postavena na programových přeběhlících – p.Zavadilovi a pí.Dercové – od kterých se TOP 09 distancovala a na p.Hromádkovi, od kterého se distancovaly Naše Řevnice.

Další problém má p.Kvasnička s předvolebním bojem, když píše, že pokud bude trvat celé čtyři roky, nejvíc na tom prodělají Řevnice. Není to ale koalice, kdo neustále rozdmychává ohýnky předvolebního boje.

Současně žhavým tématem je prostor přednádraží. V Ruchu č. 6/2015 informuje starosta Ing.Smrčka, že v přednádraží byla realizována pouze stavba komunikace, a dodává,  že okolní veřejné prostory zůstaly v původním bezútěšném stavu. Rekonstrukce chodníků a prostranství nebyla součástí stavebního projektu a dotace. Projekt navíc neměl schválené povolení pro odkanalizování dešťové vody. Chybou byla také špatná nivelace obrubníků na některých místech. . Dále bylo třeba urychleně před položením asfaltového povrchu položit připojení inženýrských sítí k objektu bývalého skladu, které město získalo od ČD. Dále pak uvádí jak rada města bude pokračovat v řešení tohoto stavu. Holá fakta, bez napadání kohokoliv.

„Potrefená husa“ se vždycky ozve a tak hned v následujícím Ruchu 7-8/2015 se p.Kvasnička snaží vtáhnout do odpovědnosti za rozhodnutí o konečném stavu projektu členy ustavené komise Ing.Smrčku a pí. Reslovou. Jak vychytralé. Kvasnička píše, že komise projednala více než deset návrhů řešení přednádražního prostoru. Zeptal jsem se proto obou, jak projednávání probíhala. Oba dotazovaní prohlásili, že byli pouze u projednávání první verze. Projekt byl následně osekáván p. Kvasničkou a Ing.Šimůnkem podle dostupnosti dotace až do realizovaného stavu. Když pí.Reslová vyzývala p.Kvasničku, aby svolal komisi k projednání závěrečné okleštěné verze, odmítl. Dále p.Kvasnička uvádí, nyní v obecné rovině, že nakonec každý projekt budeme muset upravit podle požadavků dotace.

 To je ale doopravdy nesmysl, vždyť upravovat město a jeho veřejná prostranství chceme přece my, a ne nějaká dotace. Řešení podobných problémů je realizovatelné např. rozložením projektu na dílčí etapy, ne jeho zmrzačením. Chce to ovšem odvahu a schopnosti.  Ing.Jaroslav Hrubý  
Vytvořeno 28.8.2015 17:35:06 | přečteno 755x | ernest
 
load