Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Malé ohlédnutí nezaškodí

Přestože jsem nemohl být kvůli práci v zahraničí na posledním zastupitelstvu, částečně jsem ho sledoval on-line. A někdy jsem myslel, že špatně slyším. Hlavně když p. Kvasnička četl prohlášení 6 opozičních zastupitelů, tedy konstruktivní opozice, jak se označují. Nic konstruktivního jsem ale neshledal.

Ač souhlasím s Mgr. Vedralovou, že je nutné věnovat se budoucnosti školy, v rámci vypořádán se s minulostí malé ohlédnutí nezaškodí. 

Kvasnička a MUDr.Dercová byli v radě města, která učinila pro školu zásadní rozhodnutí, jehož důsledky se táhnou dodnes. A nemyslím jen vyhlášení konkurzu, ale především to, co jej provázelo. Hledání toho „nejlepšího možného ředitele“ bylo pro radní také nutné jen pro jednu ze tří škol a výsledek byl předem znám. Důvody byly váznoucí komunikace, stížnosti (tedy udání), personální politika… Konkurz vyhlásili bez diskuzí s opozicí či v zastupitelstvu, přes masivní odpor rodičů, zaměstnanců, dokonce i žáků a tehdejší školské rady. Ta dokonce navrhla i zrušení konkurzu, což vzali radní obligátně na vědomí. Všichni netrpí ztrátou paměti. Pokud je nyní místostarosta vyzýván k rezignaci, měli by tedy prvořadě odstoupit oni sami.

Při výstupech ing. Sudka jsem se k tomu dozvěděl, že za všechno může spolek Řevnice dětem. Ano, třeba „zavinil“, aby starší spoluobčané z rozhodnutí ředitelky nemuseli stát na zadním schodišti školní kuchyně, aby jim na chodbě u WC byl vydán oběd, ale aby mohli opět chodit do jídelny, jak tomu bylo vždy. Tvrzení ředitelky, že to nařídila hygiena, bylo zcela nepravdivé, jak sdělil i ředitel Krajské hygienické stanice městu.  A nebyl to jediný případ. Sankční řízení za nerovné odměňování bylo Inspektorátem práce zastaveno uplynutím roční prekluzní lhůty (lhůty pro vypořádání) a rozhodně tím nezaniklo podezření z porušení rozpočtové kázně, které konstatoval úplně jiný orgán (ČŠI) za jiné pochybení. Vrácení neoprávněně použitých financí nebylo škole uloženo jen proto, že nemohla být stanovena jejich výše.

Pokud má škola ve své vizi budování důvěryhodné instituce, musí jí reprezentovat důvěryhodná osobnost.

Ing. Sudek stále zmiňuje desítky udání (příště už to asi budou stovky). Přitom se vyhýbá, a ne sám, výsledkům několika kontrol, které ve škole proběhly.  Jedno z porušení školského zákona se týkalo propagace Strany Svobodných v době předvolební kampaně na webu školy. Strany, za kterou on sám kandidoval. Pod prohlášením opozice jsou podepsáni i dva zástupci této strany, p. Buchal a p.Lojda.  V té době byl členem školské rady za minulé vedení města, že by tedy byl „odborníkem“ na školství, mám vážné pochybnosti. V zápisech školské rady se o projednání tohoto, ani dalších pochybení, nic nedočtete, ač je to jedna z mála povinností, kterou tento orgán má.

Dokonce padl návrh, že by spolek měl být do budoucna zrušen. Pan Černý (další člen školské rady za minulou radu města) a jemu podobní si asi nevšimli, že žijeme v demokracii a nejde jen tak někoho umlčet, jen proto, že se druhým nehodí, co říká. Pokud by všichni bez přemýšlení přijímali i nesmyslná rozhodnutí jako neměnný fakt, možná by řevničtí důchodci stáli dodnes na schodišti u WC. 

Ti co nyní spolek nejvíce kritizují, by si měli uvědomit, že právě jejich jednání vedlo k jeho vzniku. Těžko by si také kdokoliv stěžoval, kdyby nebylo na co a žádné pochybení či porušení zákona by nebylo konstatováno, kdyby k němu nedošlo.

K členství ve  spolku  se tedy hlásím a nemám potřebu ho obhajovat. P Kvasnička před lety řekl:  Cením si toho, když se lidé angažují, když se starají o to, co se děje kolem nich. Je to známka toho, že pořád věříme, že se dají věci zlepšit.  A tím je vyjádřena i podstata spolku, který usiluje i o prosazení změn školského zákona, například v bodu týkajícího se konkurzů na ředitele škol a zásadního vlivu zřizovatelů na ně - a tedy častého klientilismu, který ovlivňuje vzdělávání dětí v celé ČR. Oslovujeme tedy opakovaně zainteresované orgány a navázali jsme kontakty i s dalšími podobnými spolky.

Situace se dodatečně dramatizuje údajným nátlakem na ředitelku. Proč se o něm mluví až nyní, když ze své funkce odstoupila? Proč ty, kteří tvrdí, že o ničem nevěděli, neinformovala v tom případě o všem dopředu ona sama? Možná, že teď už jde opravdu pouze o politický boj, jak petici za zrušení konkurzu před 3 lety označoval tehdejší starosta p. Kvasnička.

Nezvyklý termín odstoupení paní Seidlerové možná také souvisí s  tím, o čem v posledních týdnech bouřlivě diskutují rodiče dětí ze školy v Černošicích. I zde odstoupila ředitelka (jmenovaná před rokem, také po problematickém konkurzu) a výběrového řízení proběhne  již na počátku listopadu.

Ing. Petr Hrubý
Vytvořeno 31.10.2015 19:20:45 | přečteno 692x | ernest
 
load