Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

V Řevnicích se zpívá

Díky hudebním osobnostem sbormistrů paní Ivany Kylarové a panu Romanovi Michálkovi se opravdu v Řevnicích pravidelně zpívá. Zatím jen na pravidelných zkouškách, ale nazrává čas, čas vánoční, a tím i možnost podělit se o svoji radost a potěšení ze zpívání i s Vámi čtenáři, posluchači. Všechno začalo díky zpěvákům a jejich sbormistrům v regionu Řevnice, Liteň, Karlštejn, Všenory a Dobřichovice, kteří se již několik let scházeli a rádi zpívali porůznu a příležitostně např. při přípravě České vánoční mše „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby, ve Všenorském chrámovém sboru, či dalších lokálních ansáblech. Tedy touha a potřeba člověka zpívat vedla k tomu, že tyto roztříštěné hudební aktivity a zájmy lidí se v září 2011 stmelily a vznikl jeden smíšený komorní pěvecký sbor. Jeho název je zatím ve stavu zrodu, podstatné však je, že od 1. září 2011 se začali zpěváci se svými sbormistry pravidelně scházet a zpívat.

Snad jen něco málo k hudebním osobnostem našich sbormistrů Pan Mgr. Roman Michálek PhD. - sbormistr a dirigent, hudební pedagog - vystudoval PF UK Praha, obor sbormistrovství. Své dirigentské zkušenosti získával ve sboru Česká Píseň v Plzni, poté založil a vedl Dvořákův komorní sbor v Kralupech nad Vltavou, v současné době spolupracuje se soubory Fenix, Vocalissimo a Laetitia. Kromě aktivní hudební činnosti je zván do porot sborových soutěží v ČR i v zahraničí, je uměleckým ředitelem festivalů Musica coniuncta Pragensis a Festa academia. Za své sbormistrovství získal již řadu ocenění a své odborné schopnosti uplatňuje v řadě hudebních institucí. Hudební aktivity pana sbormistra tímto výčtem nekončí, jsou v dnešní uspěchané době až neuvěřitelné. Paní I. Kylarová je pravou rukou pana sbormistra Romana Michálky, napomáhá mu s hudebním doprovodem, s dirigováním sboru a zároveň i zpívá. Je zakladatelkou Halounského sboru, z jehož základu vznikl sbor současný. Absolvovala Pražskou konzervatoř obor varhany a jako varhanice působí ve Všenorech v kostele sv. Václava. V současnosti vyučuje obor klavír v ZUŠ Dobřichovice. Ke vzniku sboru a k podpoře jeho činnosti výrazně napomohli také lidé, kteří fandí kulturnímu dění a jsou ochotni pomoci např. poskytnout přístřeší, tj. potřebné prostorově technické a duchovní zázemí sboru – jmenujme např. paní ředitelku ZUŠ v Řevnicích Ivanu Junkovou, Sdružení rodičů při ZUŠ, za nadaci Náruč paní Zuzanu Dudákovou z Modrého domečku, pana kněze, správce zdejších farností a další; jím všem patří naše poděkování. Kam chceme jít? Zatím si to uvědomujeme jen v kratším časovém horizontu, a to je zpívat široký repertoár od vážné hudby, přes spirituály, k hudbě lidové, ale dominantním cílem je si zazpívat a snažit se udělat radost i našim posluchačům. Snahou jistě bude udržet zájem zpěváků a posluchačů, posílit jejich vůli, rozvíjet hudebnost a smysl pro hudební cítění a tím zpříjemnit život v obci či městečku i v době, kdy nemusí být vždy každému do zpěvu. Je všeobecně známo, že hudba pohladí duši i tělo a pomůže uzdravovat. A to jistě není malý cíl. Odhodlání a radost pravidelně se scházet má v současnosti cca 30 zpěváků, převažující jsou ženské hlasy. Je třeba přiznat, že přes současné společenské „dominantní“ postavení mužů jsou zde muži v menšině, a proto bychom rádi uvítali více hlasů mužských. Cílem a snahou je vytvářet a zpívat hudbu pro smíšený sbor a to i s instrumentálním doprovodem. Sbor je otevřen kdykoliv dalším zájemcům ze široké veřejnosti, bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti. Není potřeba umět zpívat z listu či mít odbornou hudební zdatnost a vzdělání. Podstatné je mít chuť zpívat a vůli naučit se něco nového, vše ostatní se doladí. Stávající sešlost zpěváků si již troufla připravit pro čas vánoční několik adventních písní a koled, se kterými vystoupí 19. 12. v 18.00 hod. a 24. 12. ve 22.00 hod. v kostele sv. Václava ve Všenorech. Další vystoupení jsou ještě možná. Pěvecký sbor hodlá i nadále spolupracovat při přípravě a provedení „Řevnické Rybofky“ pod dirigentským vedením pana Lukáše Prchala, podílet se na aktivitách Modrého domečku v Řevnicích, ZUŠ a dalších zájemců v místě a širším regionu. Těšíme se na nové zpěváky (noty a pomoc s doučením slibujeme) a zároveň i hráče na hudební nástroje. Na zkoušku sboru jste srdečně vítáni každé úterý v 19.15 hod. v budově ZUŠ v Řevnicích. Kontakt. e-mail: sborrevnice@email.cz

Se zpěvem jde všechno líp. Dana Hanzelková

Vytvořeno 17.11.2011 14:35:03 | přečteno 180x | ernest
 
load