Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kdo se zaslouží o zvelebení města Řevnice?

Ve čtvrtek 29. listopadu proběhla v Modrém domečku v Řevnicích bouřlivá presentace návrhů zástavby pozemků za domem čp. 2 a přilehlých pozemků o celkové výměře cca 3244 m2. Do výběrového řízení, které město vyhlásilo v červnu, se přihlásily 2 společnosti. Právě tyto 2 společnosti Avers, spol. s r. o. a společnost 2Q, spol. s r. o. představily v kavárně Modrý domeček cca čtyřiceti řevnickým občanům mimo jiné i jednoduché studie navrhovaného způsobu využití nemovitostí a studie navrhované nové cesty. Tuto studii pro společnost Avers, spol. s r. o. vypracoval MCA atelier s.r.o., pro společnost 2Q, spol. s r. o. ji vypracoval atelier Šrámková architekti, s.r.o. Z 15 členů zastupitelstva města Řevnice se této veřejné besedy účastnilo 9 v čele s panem starostou Kvasničkou. O tom, kdo bude vítězem výběrového řízení, rozhodnou právě oni na řádném zasedání zastupitelstva 17. prosince 2012. Každý zastupitel dostane možnost seznámit se s posudky expertní komise a názory veřejnosti. Kritérii pro výběr vítěze a stanovení pořadí dalších nabídek bude nabídnutá cena a přínos nabídky pro město. S projekty a jejich studiemi se i nadále můžete seznámit na chodbách Modrého domečku.

Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje ve Vašem městě! Napište svůj názor či připomínky na e-mail pod@revnice.cz, nebo písemně na adresu MěÚ. Na besedě vyjadřovali občané Řevnic velmi spontánně své názory při diskuzi s architekty a ptali se na mnoho zajímavých zásadních otázek i podnětných detailů, jakým bylo například řešení parkovacích míst pro nové byty, nebo vyřešení odvodnění projektu. Oba konkurenční projekty nabízí městu Řevnice citlivé obohacení místní architektury a urbanizace. Jedna studie vychází ze zachování vesnického charakteru architektury a jeho měkkého zasazení do zeleně, druhá naopak vychází z individuality Řevnických vil a funkcionalismu. Oba projekty by zásadně přispěly k vytvoření modernější tváře města. Podmínkou prodeje byl závazek nového vlastníka nemovitostí vystavět na prodávaných pozemcích na vlastní náklady objekt či skupinu objektů, které navážou na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad jakožto přirozené centrum města a budou veřejně přístupné pro občany a návštěvníky města a vedle bytové vybavenosti zde budou i provozovny služeb svým charakterem odpovídající ustanovením územního plánu. Závazkem nového vlastníka bylo také vytvořit bezbariérový průchod mezi náměstím a přednádražním prostorem tak, aby se tento průchod stal plnohodnotnou pěší zónou s provozovnami služeb. Rada města Řevnice následně jmenovala tříčlennou expertní komisi složenou z odborníků na architekturu, stavebnictví a urbanistiku. Jejími členy byl jmenován Ing. arch. Jan Rampich, Ing. Miloš Polanka a Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová. Členové expertní komise posoudili přijaté návrhy ze svého profesního hlediska a popsali klady a zápory, výhody a nevýhody, přínosy a nedostatky jednotlivých návrhů.

Za OS Náruč Šárka Hašková

Citace z webu Města Řevnice

   
Vytvořeno 5.12.2012 12:45:57 | přečteno 76x | ernest
 
load