Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zářijová výročí 2013

  •  1. 9. 1913 – učitel Josef Brejcha jmenován řídícím učitelem školy. Ve funkci působil 13 let.
  •  1. 9. 1928 – obec vykoupila dominikánský vodovod v Selci za 23.000 Kč. Za pozemky o velikosti  1.200 sáhů dala 20.000 Kč, za roury 3.000 Kč, za zachycení pramenů v Selci 10.000 Kč. Celkové výdaje činily 56.000 Kč.
  • 3. 9. 1998 – město převzalo další čtyři dokončené úseky plynofikace, která začala v roce 1995.
  • 9. 9. 1873 – se narodil univerzitní profesor JUDr. Václav Hora, významný odborník v oboru civilního práva procesního, po dvě období děkan právnické fakulty UK v Praze. Mnoho let žil v Řevnicích, kde po 12 let působil jako předseda Okrašlovacího spolku.  Zemřel 17. 1. 1951 v Řevnicích, je ale pochován v Praze na Olšanských hřbitovech. V jeho vile, o které jsem psal v Ruchu číslo 7 v roce 2008, žije vnučka paní Ludmila Vojtová s rodinou. Vnuci Jaroslav a Vratislav Oehmové jsou pokračovateli dědečka v oboru (F).
  • 21. 9. 2003 – program oslav 750 let Řevnic, které probíhaly celé léto, byl ukončen slavnostním krojovaným průvodem zástupců řevnických spolků. Po něm následovaly oslavy v Lidovém domě pro členy spolků i pro návštěvníky města.
  • 16. 9. 1923 – volby obecního zastupitelstva. 982 voličů, 971 platných hlasů: soc. dem. - 270 , živn. -162, národní dem. - 160, nár. soc.  - 144, lidovci - 100, agr. - 74, nepolit. - 61.
  • 22. 9. 1918 – na hřbitově posvěcen tzv. „hrob v dáli“ na paměť padlých řevnických vojáků v I. světové válce.  Je to 31 mužů ze Řevnic, 7 ze Zadní Třebaně a 1 z Hlásné Třebaně a jejich jména jsou na hrobě uvedena.
  • 26. 9. 1968 – Řevnice povýšeny na město.
  • 30. 9. 1933 – ředitel školy Karel Cvak odešel po 6 letech aktivní činnosti do penze. Po něm se stal ředitelem školy Jindřich Severa.

Obr.: text -  na obrázku z roku 1956 jsou zleva vnuk Jaroslav, dále dědeček profesor Hora, vnučka Lída, dcera profesora Hory Ludmila, provdaná Oehmová, a vnuk Vratislav.

Vytvořeno 1.9.2013 8:49:26 | přečteno 87x | ernest
 
load