Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Řevnice na starých pohlednicích 110

Pohled na Větrov

Jak jsem se již zmínil v Ruchu číslo 11 v roce 2007, oblasti Řevnic za Nezabudickým potokem se po dlouhá léta říká „Na Větrově“. Tato část Řevnic je přibližně ohraničena ulicemi Čs. armády, Komenského a Husovou. O Větrově jsem již psal nejen v článcích číslo 47 (Na Větrově před 100 lety) a číslo 48 (Žižkova ulice před 75 lety), ale také v článku číslo 80 (Pohled z třešňového sadu).

Předkládaná pohlednice poskytuje čtenáři celkový pohled na oblast Větrova směrem více západním než v článku číslo 80. Pohlednice pochází z konce dvacátých let 20. století a jejím autorem byl fotograf Růžička z Loun (zkratka F. R. L. a její číslo), který v období mezi světovými válkami vytvořil v našem městě velké množství pohlednicových obrázků. Jde o pohled z třešňového sadu na svahu Šiberného (viz jeho orámování třešňovými stromy), na kterém je v jeho středu Žižkova ulice lemovaná řadou domů na levé straně. Na pravé straně fotky vedle kmene třešně vidíme část Nerudovy ulice, na levé straně pohledu je nepříliš patrná Husova ulice. Dole jde příčně silnice vedoucí na Halouny. Ve středu obrázku stojí nápadná bílá vila čp. 418 s věžičkou, ve které je farní úřad církve československé husitské.

Tento Růžičkův obrázek Řevnic nese číslo 51. Pokládám jej za zajímavé doplnění starých celkových pohledů na naše město.

J. König

Vytvořeno 19.9.2013 14:29:31 | přečteno 83x | ernest
 
load