Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

JUDr. Oldřich Pecl (1903–1950)

Osudy tohoto významného řevnického letního hosta připomenuli členové Letopisecké komise při besedě nad kronikami na jaře tohoto roku a trvale je jeho jméno vzpomenuto v naší paměti i prostřednictvím názvu řevnické ulice.

V době první republiky působil jako právník a podnikatel, v době německé okupace získával zprávy o mobilizaci pracovních sil, které zasílal představitelům londýnské emigrace.

Před únorem 1948 se zapojil do aktivit národně socialistické strany. Je mu přisuzováno spoluautorství Memoranda čsl. demokratické opozice, zaslané na podzim r. 1949 mezinárodní konferenci velvyslanců USA s cílem upozornit na poměry v Československu, na existenci a záměry čs. politické opozice. Oldřich Pecl byl zatčen komunistickou STB 8. 11. 1949, obviněn ze zločinů velezrady a vyzvědačství a v procesu s dr. Miladou Horákovou odsouzen k trestu smrti (popraven 27. 6. 1950).

thr

Vytvořeno 14.10.2013 21:46:37 | přečteno 351x | ernest
 
load