Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Lednová výročí

- 1. 1. 1944 – na příkaz německých okupačních úřadů pronajímá obec část měšťanské školy na dobu 4 let německé branné moci (za 12.200 K měsíčně). - 8. 1. 1924 – prvním městským kronikářem byl zvolen P. Jan Nepomuk Dvořák, římskokatolický farář v Řevnicích v letech 1923-1933. - 17. 1. 1959 – zemřel JUDr. Václav Hora, profesor občanského práva na české univerzitě v Praze, před válkou po dvě období děkan právnické fakulty UK, ve třicátých letech 20. století předseda řevnického Okrašlovacího spolku. Od roku 1939 až do smrti žil trvale v našem městě. Měl dva syny a dceru. Oba jeho synové Vladimír a Jiří byli právníky.  Dcera Ludmila se provdala za JUDr. Oehma a měla též dva syny Jaroslava a Vratislava a dceru Ludmilu. Oba synové též vystudovali práva. Jaroslav, který zemřel 3. 12. 2013, byl pokračovatelem dědečka v oboru. Naposled působil jako člen legislativní rady české vlády.  Ludmila Oehmová, provdaná Vojtová, žije v našem městě. Ruch 1/1994 - V. Houška napsal vzpomínku na významnou řevnickou osobnost – profesora Th. et PhDr. Václava Hazuku. Ten působil na pražské univerzitě, kde vyučoval staré semitské jazyky. V Řevnicích koupil vodní mlýn a provedl elektrifikaci našeho města, která byla ukončena v roce 1912.

Další výročí 1304 – na zachované listině z tohoto roku jsou Řevnice (tehdy „Hrzebnitz“) uvedeny jako městečko, kde se provozují trhy. 1534 – byl údajně držitelem Řevnic nejvyšší purkrabí Království českého Jindřich Berka z Dubé. 1874 – v srpnu nastoupil na místo ředitele školy František Los a v této funkci působil nepřetržitě 33 roků (do roku 1907). 1874 – první vila v Řevnicích čp. 86, která patřila rodině Tillově 1884 – v květnu zřízena první plovárna na Berounce („koupadla“), která patřila Okrašlovacímu spolku 1884 – otevřena nová budova školy na náměstí (čp. 64). 1914 – v obci zaveden telefon 1924 – při kopání hrobu na starém hřbitově došlo k nálezu pozůstatků základů druhého řevnického kostela. Dle techniky opracování kamenů pocházejí nalezené fragmenty z doby před polovinou 14. století.

 Kö

Vytvořeno 1.1.2014 11:08:48 | přečteno 221x | ernest
 
load