Co nového ve škole?

Rok 2011 přinesl základní škole několik významných událostí. Skutečnost, že se pro školní rok 2011/2012 chystá otevření tří prvních tříd, již není takovou novinkou. V souvislosti s touto skutečností je však nutné podotknout, že škola čeká na pomoc zřizovatele, neboť školní rok 2012/2013 přinese podobně vysoké počty prvňáčků, tudíž je nutné hledat další prostory pro rozšíření základní školy, protože kapacita školy 380 žáků bude již ve školním roce 2011/2012 naplněna. Jakoukoliv pomoc v tomto směru uvítáme.
Za zmínku stojí skutečnost, že se škola zapojila do projektu EU peníze školám a má již Rozhodnutí o přidělení dotace. Celkově základní škola získá 1.810.000,- Kč a za tyto peníze bude vybavena moderními IT technologiemi. Žáci a učitelé se mohou těšit na interaktivní tabule a na moderní počítačovou učebnu. Celá akce bude samozřejmě organizačně náročná, ale měla by se určitě zvládnout do 1. září 2011. Škola touto akcí získá díky přesunům učeben právě jednu kmenovou třídu, kterou poskytne novým prvňáčkům. Řevnická škola se s takovýmto vybavením stane moderní a konkurenceschopnou školou. Další rozvoj a vylepšování školního prostředí se realizuje zejména díky darům z řad rodičovské veřejnosti. Škola často dostává např. počítač, stavebnici, ale v poslední době také peněžité dary. Na tomto místě bychom rádi poděkovali manželům Onderkovým, kteří přispěli přímo na realizaci nového povrchu chodníku vedoucího k hlavnímu vchodu do školní budovy 2. stupně. Akce se zhostil pan školník a žáci 9. ročníku – výsledek může posoudit každý kolemjdoucí. Za všechny dary skutečně moc děkujeme, neboť i malý příspěvek pomůže zrealizovat veliká zlepšení. Na podporu školy byla zrealizována i jarní burza oblečení a hraček. Podobná akce se bude opakovat na podzim a každý, kdo bude chtít škole tímto způsobem prospět, je srdečně vítán. Na závěr bychom chtěli pozvat všechny příznivce školy na setkání u příležitosti Dne rodin dne 13. května od 14 hodin. Opět si budou moci všichni přijít zasportovat nebo vyrobit nějaký zajímavý předmět z drátků či korálků pod vedením zkušených lektorů. Ještě jednou děkujeme všem přátelům školy, kteří naši školu podporují, a přejeme krásné jaro!

ŠR

Burza byla úspěšná Burza dětského oblečení se konala 25. února v budově 2. stupně ZŠ. Na organizaci se podílely tři paní učitelky ze školy, dvě další osoby a několik žáků devátých  tříd. Průběh byl tedy plynulý a fronty nehrozily. Nabízeného zboží byl dostatek. Všem dárcům velmi děkujeme za jejich ochotu. Zboží na burze bylo kvalitní a ceny velmi nízké. Převládalo dětské oblečení, ale  prodávala se také obuv a dámské šaty. Prodejce jsme požádali o účast na příští burze, kterou bychom rádi zorganizovali na podzim. Nakupujících bylo méně než  jsme očekávali, ale i tak byla burza úspěšná a utržený zisk byl předán paní ředitelce školy. Byli bychom rádi, aby se z burzy ve škole stala tradice a vešla do povědomí lidí z Řevnic i okolí. S několika spolky z okolí jednáme o spolupořádání příští burzy.

Jana Nešťáková

(Zveřejněno v Ruchu 4/2011)