Beseda se Zbyškem Lorenzem ve škole

Ve dnech 2. - 4. 4. 2012 se v ZŠ Řevnice uskutečnil projekt s názvem Aktivní životní styl neboli Být aktivní - být zdravý. Motto: Dokud nenajdeme nějaký smysl života uvnitř sebe samých, svět kolem nás je stejně nesmyslný.
V rámci tohoto tématu navštívil naši školu i pan Zbyšek Lorenz, který je již devátým rokem po svém úrazu upoután na invalidní vozík. Pan Zbyšek žákům sedmých, osmých a devátých ročníků vyprávěl o okolnostech, které mu změnily život, a o dnech a měsících, které následovaly. Samotná beseda byla vedena formou dotazů, kdy přes počáteční ostýchavost dětí položili první dotazy přítomní učitelé. Žáci i učitelé se zajímali o každodenní běžný život pana Lorenze, o jeho návrat do běžné společnosti, o jeho denní potřeby, práci a psaní knížek, o soužití se svým osobním asistentem a o to, jak se změnily jeho vztahy s rodinou, přáteli a kamarády, s jakými problémy se každý den setkává. Zbyšek otevřeně pohovořil ke všem dotazům včetně tématu, jak se vyrovnával s následky úrazu a v čem našel nový smysl života. Beseda s panem Lorenzem byla velmi zajímavá a pro všechny přítomné, děti i učitele, zcela určitě přínosná. Škola ji uspořádala zejména proto, aby se žáci setkali s realitou, která může u kohokoliv z nás nastat během okamžiku, dále proto, aby podpořila alespoň malou částkou pana Lorenze na cestě jeho samostatným životem. Projekt byl financován z přiděleného grantu Nadace Pangea. Na závěr bychom rádi požádali všechny naše příznivce o pomoc při hledání nakladatele knížky, kterou Zbyšek Lorenz napsal. Jistě by byla pro čtenáře přínosem. Případné nápady prosím pište na s.rajchlova@zsrevnice.cz. Děkujeme. MB