Školní rok je opět za námi

Další školní rok utekl jako voda. Bohužel byl celý poznamenán nevlídným postojem vedení města již od samého září. Ale i přes tyto nepříjemné události proběhl pracovně a všichni pedagogové se snažili každodenně vítat děti ve vlídném prostředí a chystat pro ně zajímavou výuku. Za zdařilé akce lze považovat Vánoční akademii, Den stromu (bylo zasazeno 19 sazenic stromů a všechny se ujaly), projektový den 19. století, Den Země, projekt Aktivní životní styl, všechny sportovní akce a mnoho dalších aktivit. Všem pedagogům patří vřelý dík, že i ve vypjaté atmosféře, kterou město na začátku roku nastolilo, fungovali bezvadně a věnovali dětem všechny své nápady a energii na sto procent. Stejně tak je třeba vyzdvihnout další úseky školy – jak technický, tak školní jídelnu – neboť vylepšovaly prostředí v rámci svých možností po celý rok. Nesmírný dík patří panu školníkovi za spoustu ochotně vykonané práce a stálý úsměv na tváři! Rovněž nesmíme zapomenout na všechny paní uklizečky, které trpělivě likvidovaly nepořádek po celý rok po našich broučcích, což byl často úkol víc než zajímavý. Dále děkujeme za osvěžení jídelníčku všem našim milým kuchařkám, které byly ochotny vařit, i když netekla voda anebo vypovídaly službu naše letité spotřebiče. V této souvislosti je třeba zmínit i vstřícný přístup všech vychovatelek školní družiny, které také za všech podmínek (i bez vody) vzorně pečovaly o svěřené děti. A ráda bych rovněž poděkovala všem pracovníkům kanceláře školy za flexibilní a aktivní přístup k řešením mnohdy velmi akutních a organizačně náročných situací. Škola prošla mnoha kontrolami a při žádné nebyla nařízena žádná nápravná opatření. Na konci roku 2011 byla uhrazena poslední splátka dluhu vůči Sokolu, který současné vedení školy zdědilo po vedení předchozím. Celkově je finanční situace školy stabilizovaná, nikomu škola nic nedluží a na financování platů se zatím dostává, neboť má škola dostatek žáků. A co nás čeká? V září budou otevřeny opět tři první třídy. Páté ročníky se budou učit v budově 2. stupně, ovšem s prvostupňovým režimem, tedy bez střídání mnoha kantorů, ale naopak pod vedením učitelek z 1. stupně. Dále by mělo být uvedeno v život Školní poradenské pracoviště, o kterém se psalo v minulém čísle. S otevřením tohoto pracoviště souvisí i přesun kanceláře školy do přízemí v budově 2. stupně, což bude jistě výhodou pro přijímání poštovních balíků a všech návštěv. V létě proběhnou běžné údržbářské práce – malování a voskování podlah. V jednání je výměna topení na 1. stupni a výměna popraskaných stoupaček rovněž v budově 1. stupně – v tomto případě se čeká na rozhodnutí města jako zřizovatele školy, neboť takové investice nespadají do kompetence vedení školy. Stejně je tomu tak s výměnou spotřebičů ve školní jídelně, kterou navrhlo vedení školy. Šlo by o investici hrazenou z peněz vydělaných jídelnou za cizí strávníky, ale přesto je třeba souhlas zřizovatele školy. Celkově je škola zmodernizovaná o vybavení zakoupené z evropských peněz v rámci projektu EU peníze školám. Vybavení se osvědčilo – paní učitelky na 1. stupni si práci s interaktivními tabulemi osvojily a oblíbily, na druhém stupni se intenzivně využívá nová PC pracovna a práce s tabulemi je třeba ještě dopilovat vzhledem k rychlosti a náročnosti práce, která kantory na 2. stupni provází (přebíhání do tříd, držení dohledů na chodbách apod.). Tabule je navíc uvítaly právě na samém začátku roku a školení přišlo až v průběhu. Právě prázdniny jistě poslouží k vylepšení i na tomto poli. Vedení školy odeslalo již dvě monitorovací zprávy projektu EU peníze školám. Na základě první byla škole ve zrychleném řízení zaslána i druhá část peněz, protože všechny DUMy (digitální učební materiály), které pedagogové vytvořili, obstály při kontrole na výbornou. Celkový počet DUMů (780 kusů) má nyní naše škola splněn, ačkoliv se bude projekt monitorovat ještě celý rok 2013. Na závěr zveme všechny příznivce školy na předávání Výročních cen v Lesním divadle dne 27. června v 16.30 hodin. Program bude pestrý, na všechny se moc těšíme! ŠR