Senát ocenil Blanku Říhovou

K článku dr. Jindřicha Königa o Prof. RNDr. Blance Říhové, DrSc. - v rámci seriálu Významné řevnické osobnosti, lze aktuálně doplnit, že tato významná návštěvnice Řevnic je od 27. září 2012 spolu s dalšími šestnácti oceněnými čerstvou majitelkou stříbrné pamětní medaile Senátu. Toto vyznamenání je nově udělováno osobnostem, které se zasloužily o svůj obor nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. "Smyslem tohoto ceremoniálu v žádném případě není konkurovat státním vyznamenáním, která za měsíc bude udělovat prezident republiky," uvedl předseda Senátu Milan Štěch. Cílem je vyjádřit úctu horní komory parlamentu lidem, kteří udělali a jistě ještě udělají pro tuto zemi mnoho a které stát a společnost dostatečně nedoceňují.
Vedle Říhové medaili obdrželi např. historik Robert Kvaček, architekt Viktor Rudiš, primář záchranné služby v Berouně Roman Škulec nebo filozof Erazim Kohák. Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. vedla Mikrobiologický ústav Akademie věd a v současnosti předsedá České imunologické společnosti.

Tomáš Hromádka

Foto: Česká pozice