Společenská kronika

15. listopadu se konala výroční členská schůze ZO Českého svazu bojovníků za svobodu v Řevnicích. Mezi účastníky byla i paní Božena Dardová, která 19. 11. 2012 oslavila 90. narozeniny. K významnému jubileu jí gratuluval pan Bohumil Kos.

Foto: Petr Packan