Květnové setkání u pomníku

Letos se sejdeme v úterý 7. května v 17 hodin. Připomeneme si 68. výročí konce 2. světové války. Státní hymnu provedou žáci řevnické ZUŠ. Jsou zváni zástupci všech řevnických spolků a sdružení a samozřejmě i všichni ostatní.

VS