Setkání u pomníku

U příležitosti výročí ukončení II. světové války se sejdeme 7. května v 17 hodin. Zváni jsou všichni, představitelé obce, spolků a sdružení, mladí, starší i nejstarší. Státní hymnu provedou žáci a pedagogové řevnické ZUŠ, ke krátkému programu přispějí i žáci ZŠ. Ke zpěvu se může přidat každý, kdo přijde. Chcete-li, můžete oficiální kytici doplnit kytičkou z vaší zahrady.

VS