Poděkování

Letos nám díky iniciativě paní Aleny Buriánové a dalších občanů Řevnic, kteří chtějí navázat na tradici Okrašlovacího spolku, poprvé rozkvetl památník obětem všech válek na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Dělnická beseda Havlíček