Město prodává garáž

MĚSTO ŘEVNICE

nabízí k prodeji formou veřejného výběrového řízení obálkovou metodou:

- budovu bez č.p./č.e. postavenou na pozemku parc. č. 2494 (garáž)

- pozemek parc. č. 2494, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m2

vše v obci a k.ú. Řevnice.

 Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici v podatelně MěÚ Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice a na www.revnice.cz (úřední deska).

Uzávěrka nabídek:

Pondělí 2. března 2015 do 12:00 hod.