Reakce Rady školy na odstoupení ředitelky ZŠ

Na odstoupení ředitelky základní školy Řevnice reagoval i předseda Rady školy pan Jiří Kylar.

Co podle Vás zapříčinilo odchod paní ředitelky?

Toto je otázka na Radu města a paní Seidlerovou. Školská rada byla s tímto odchodem seznámena ke dni rezignace na funkci ředitelky. Důvody nám nikdo nesdělil.

Zůstanete v Radě školy i za nové zastupující paní ředitelky? ŠR je nezávislý orgán, který pracuje bez ohledu na to, kdo je ředitelem školy. Setrvání je věcí jednotlivých členů. ŠR jako celek chce zachovat kontinuitu a pomoci zastupující ředitelce v řízení školy.

red