Místostarostka nahradí starostu v nepřítomnosti

Rada města doporučuje zastupitelstvu  města určit místostarostku MgA. Marii Reslovou jako místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.