Archeologický průzkum na pozemku Corsa byl ukončen

Archeologický průzkum v horní části pozemku za domem č. 2, kde se připravuje výstavba obytného souboru Corso Pod lipami, byl ukončen.

Na počátku prosince byla provedena demolice přístavku domu č.p.2, budou zahájeny zemní práce a následně stavební práce na zajištění stavební jámy pod objekty A2 a A3.  Na spodní části staveniště probíhají práce na pilotovém založení objektů B1 a B2.