Kulturní leden v Dobřichovicích

17. ledna v neděli, v sále MUDr. Fürsta v 17 hodin Architektonická setkání PhDr. Aleny Šarounové, CSc. Stavitelé pyramid, Babylon a staré Řecko (Vyměřování terénu, provazec a napínači lan, kruh a čtverec, tesání do kamene, klenební oblouky.) Vstupné dobrovolné. 24. ledna v sále MUDr. Fürsta ve 15 hodin Divadlo Kejklíř uvede pohádku Můj medvěd Flóra 31. ledna v neděli v sále MUDr. Fürsta v 17h Architektonická setkání PhDr. Aleny Šarounové, CSc. Kruhové stavby, kopule a baziliky (Chýše, jurty, amfiteátry. Křížová klenba. Utajená rotunda ze Svatováclavské legendy.) Vstupné dobrovolné.