Město vyhlašuje konkurs na vedoucího Technických služeb

Město vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí oddělení Technické služby, zařazení pod kanceláří tajemnice. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 25. února 2016 na adresu: Městský úřad Řevnice k rukám tajemnice nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 252 30 Řevnice obálku označit slovy: „Výběrové řízení – vedoucí TS - neotvírat“  Předpokládaný nástup do pracovního poměru 01. 04.2016 nebo dle dohody.

red