Řevnické rybáře čeká zajímavý rok

Zajímavý rok mají před sebou řevničtí rybáři. Největšími událostmi roku budou především závody  - "Memoriál Tondy Mašaty a Pepy Šebánka" je naplánován na 10. září na řevnickou Plovárnu, mladé rybáře (i neorganizované) čeká soutěž 11. června na zadnotřebanském Ostrově.

Na výroční schůzi se všichni sejdou 5. března ve Společenském domě v Zadní Třebani. Během roku mají také rybáři povinnosti splnit deset hodin brigádní povinnosti. Na léto se také připravuje společný zájezd, cíl ještě není určen. red