Do 16. června je možné připomínkovat návrh nového územního plánu města Řevnice

Návrh územního plánu je vystaven na městském úřadě nebo v elektronické podobě na webových stránkách Řevnic, kde najdete i všechny potřebné informace - formulář na podání připomínek, výklad důležitých pojmů a objasnění procesu tvorby nového územního plánu. Připomínky k návrhu nového územního plánu lze podat do 16. června 2016 pořizovateli - MěÚ Černošice, odbor územního plánování, který jeho vznik koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost. Úřednice odboru územního plánování v Černošicích vám rády s podáním připomínky pomohou. Zhotovitel územního plánu, ing. arch. Pavel Hnilička, pak návrh před veřejným projednáváním upraví a znovu bude vypsána lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek. Hotový územní plán schvaluje zastupitelstvo. Návrh územního plánu vychází ze zadání, které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Je v souladu se strategickým plánem obce, důležitou součástí plánování byla veřejná dílna nápadů, k rozpracované koncepci se vyjadřovali zastupitelé, odborné komise města i odpovědné instituce. Věříme, že i díky vašim připomínkám vznikne kvalitní územní plán - dohoda o společném území, jeho funkčních vztazích a hodnotách. Ondřej Skripnik