Poděkování za vernisáž

Je pro mne milou povinností poděkovat prostřednictvím Ruchu panu starostovi Tomáši Smrčkovi a vedení města za velkorysé uspořádání vernisáže mých 101 ilustrací k „Poetickému herbáři“, který při této příležitosti pan starosta spolu s Hanou Závorkovou, ředitelkou Středočeského muzea v Brandýse, pokřtili.

renertovaDěkuji rovněž pěveckému sboru Canto Carso za hluboký kulturní zážitek, Proměnám za milé taneční překvapení, paní Ivetě Kovářové za obětavou organizační spolupráci a samozřejmě velké účasti přátel a spřízněných duší, kteří přišli slavnostní večer se mnou prožít. Plné vázy květin už bohužel začínají odcházet, ale těšit srdce budou ještě dlouho.

Dagmar Renertová