Řevnice přivítaly Královský průvod

V nedělní poledne dorazil na náměstí Královský průvod. Císaře Karla IV. s jeho chotí královnou Alžbětou Pomořanskou přišly přivítat stovky lidí. Nechyběli mezi nimi zástupci různých spolků, cechů i divadelníků. Slavnostní zdravice se ujal rychtář Tomáš Smrčka, který císaře mimo jiné požádal o udělení práva divadelního a pozval ho na slavnostní večer 100. narozenin Lesňáku. red pr 1 pr 2 Foto Anna Schlindenbuch