Záchrana památného stromu V Selci

Druhou akcí,  nikoliv však významem, bych uvedl zpřístupnění, nejen vizuální, ale i skutečné - památného stromu. Pro připomenutí: Jedná se o dub letní, stáří- 270 let, V-15 m, obvod - 461 cm. k.ú. Řevnice V Selci na rozhraní lesa a pole. Památným stromem byl vyhlášen podle tehdejší legislativy na návrh odboru kultury ONV Praha – západ, radou ONV Praha – západ, dne 8. 8. 1985. V důvodové zprávě bylo uvedeno zachování stromu jako pravděpodobně hraničního stromu mezi okresy Praha – západ a Beroun.
Při této akci, která proběhla 3. listopadu jsme vyčistili okolí stromu od černé skládky, srovnali hromady zeminy, vyřezali a spálili křoví a náletové dřeviny, které památný strom zakrývaly a tim ho zcela zneviditelnily pro veřejnost. Ještě zbývá vyměnit stávající cedulku se státním znakem, která někomu posloužila jako terč, za novou která se již vyrábí. Je samozřejmé, že tyto akce jsou v našem volnu a také na naše náklady. Sluší se poděkování obecnímu zastupitelstvu města Řevnic za pomoc při úklidu okolí památného stromu přistavěním a odvozem kontejneru. Zdeněk Burian P.S. Případné náměty a nápady ale i součinnost (v k. ú. Řevnice je ještě jeden památný strom) uvítáme, jak osobně, tak i formou elektronické korespondence na e-mailu: burian.its@seznam.cz.