Na radnici zavlála tibetská vlajka

Při příležitosti výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci roku 1959 dnes poprvé zavlála na budově řevnické radnice vlajka Tibetu.  Kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Číně. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996.

V roce 1950 obsadila území Tibetu armáda Čínské lidové republiky. V roce 1959 uprchl dalajlama do Indie, po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Při povstání zemřelo přibližně 80 tisíc Tibeťanů. Za poslední tři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 107 Tibeťanů. Jen v listopadu 2012 se podle dostupných informací upálilo 28 Tibeťanů.

V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou odpírána práva na vzdělání, zdravotní péči, používání mateřského jazyka aj. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.

thr