Den ZeMě

Lesní školka a škola ZeMě pořádá
v neděli 26.května
v Lesním divadle
Den ZeMě ,
přijeďte všichni, se svými milými, s dětmi, kamarády, babičkami a dědečky - rodinná sleva viz web www.skolkazeme.blogspot.cz
čeká vás rozkvetlá zahrada hudby a divadelních představení různých interpretů, dále dílničky a spousta dobrot a výrobků dětí lesní školky a školy ZeMě po celý den uprostřed krásného brdského lesa kousek za Prahou uslyšíte autentickou originální hudbu asi desítky kapel ze současné české nezávislé scény. Účinkující se rozhodli náš projekt podpořit vzdáním se honoráře projekt podpořilo i město Řevnice poskytnutím lesního divadla. Výtěžek festivalu bude věnován dětem lesní školky a školy - vylepšení zázemí - jurta, pořízení pomůcek (hudebních nástrojů, výtvarných potřeb)  oprava studny a zprovoznění tekoucí vody a další. Těšíme se na Vaši účast a budeme rádi, pošlete-li dál.
Za tým Škol(k)y ZeMě
Kataka Kotková