Září v zrcadle 5.B

Žáci ze třídy 5.B si společně s paní třídní učitelkou Boženou Bořkovou v průběhu září zapisovali své dojmy a postřehy. 

Začalo září, prázdniny skončily a my jsme se sešli v nové škole, v nové, pro nás zatím největší třídě, s novými pěti spolužáky a s novou paní asistentkou, ve dveřích nás vítal nový pan ředitel, jen naše paní učitelka není nová, ta nám zůstala. Také nám v naší třídě chybí Emma, která se bude učit francouzsky, a Sára se na konci září odstěhovala a na rozloučenou nám upekla perník. Tak jim přejeme, aby se jim v jejich nové škole líbilo a měly fajn kamarády jako u nás ve třídě.  Myslím, že všichni z loňské čtyřky se na sebe těšili. To bylo zase vykládání, kde kdo byl a co kdo zažil. Prázdniny jsou beze sporu bezvadná věc.

napsala Hana, Petra


Je to tu docela jako v naší škole, dobrý.

Zadní Třebáň – Míša, Sam, Matyáš


První dny ve škole jsme se rozkoukávali, seznamovali jsme se s novými učiteli na ájinu a informatiku, máme pěknou novou počítačovou učebnu. Poznávali jsme se s novými spolužáky, tvořili třídní pravidla, zabalovali a nadepisovali sešity, učebnice a procházeli si nové prostory třídy a školy a seznamovali jsme se s učením v 5. třídě.

napsal Vojta Z. a Štepán, Eliška H., Vašek


Učení nám jde pěkně od ruky a kupodivu toho moc nikdo nezapomněl, je radost ty páťáky učit. Opakujeme, co jsme se naučili ve čtyřce. Učili se psát zprávu do časopisu, přemýšleli o tom, co chtějí jako velcí dělat a jaké znalosti k tomu potřebují. V hudebce a i jindy si rádi zazpíváme a také jsme poslouchali vážnou hudbu, všem se líbila árie Figara od W. A. Mozarta. V pracovce jsme domů vyrobili z přírodnin podzimní okno.

napsala tř. učitelka B. Bořková


Ve vlastivědě jsme pátrali ve škole i doma po přírodních a kulturních zajímavostech našeho Středočeského kraje, pracovali s mapou, to nás kluky a holky hodně baví.

napsala Gábina, Tereza, Elišky


Ve výtvarce jsme malovali a kreslili „Prázdniny našima očima“, do řevnického kalendáře „Zámeček a okolí“, jsme zvědaví, jaké obrázky v něm budou, třeba i ty naše, a dále „Čím bych chtěl/a být“. V přírodovědě jsme se dostali ke kamenům, k horninám a nerostům.

napsala Lola a Veronika


Využili jsme krásného počasí a hurá na výlet. Náš první celodenní výlet byl do Solvayových lomů do CHKO Českého krasu. Domů jsme přijeli až ve 4 hodiny odpoledne. V tělocviku se učíme vybíjenou trochu jinak a zahráli jsme si přehazovanou a kluci fotbal. Trénujeme stoj na rukou a kotouly.

zapsal Vojta Š., Honza, Marek, Maty, Kryštof


Máme radost, že pojedeme na konci pětky zase do školy v přírodě. Jsme rádi, že jsme ve svojí třídě, s naší paní učitelkou, a věřím, že se tento rok zase vydaří.

zapsal Jáchym