V.A - Řemesla a živnosti

O řemeslech a živnostech jsme se učili ve vlastivědě a tak jsme si spojili vlastivědu s výtvarnou výchovou do jednoho bloku - tvořili jsme výrobky a seznamovali spolužáky s vybraným řemeslem. Vše jsme zakončili řemeslnými trhy.
Každý si připravil stručný popis řemesla, které si vybral. Pokud chtěl, přinesl si i ukázku výrobku nebo náčiní, které řemeslníci používali. Každý své řemeslo představil a pak začal výměnný obchod. Z výrobků se stalo zboží, to jsme vyměňovali nebo i prodávali.
Tomáš Bourek

Řemeslné trhy byly celkem fajn, protože zabraly tři hodiny. Z řemesel tu byly například: doškaři, písaři, vinaři, pivovarníci, sedláři, kamnáři, písaři a hrnčíři. My s Matějem jsme byli doškaři a přinesli jsme i svůj vlastní došek.
Vojta Šplíchal

17. března se v naší třídě konaly řemeslné trhy. Vytvořili jsme si dvojice.  Předem jsme doma měli zjistit co nejvíce o našem řemesle. Také jsme si vytiskli nějaké obrázky. Ve škole jsme nejdříve nakreslili znak našeho řemeslného cechu. Každý přečetl něco o svém řemesle a nakonec jsme prodávali své výrobky.
Matěj Vojtíšek

My jsme byly bylinářky a kořenářky. Přinesly jsme si koření, heřmánkový čaj, referát a různé byliny. Nejdříve jsme si všichni připravili své stánky. Po přečtení referátů jsme si naše výrobky navzájem prodávali. Dříve se nemuselo však jen prodávat a kupovat, ale také měnit. Tento den byl super! Fakt povedený!
Naty Langhammerová a Ema Pavlovská