Do Sokola chodí cvičenci od 2 do 100 let

Každodenní cvičení. Na tři stovky členů. 18 druhů cvičení a sportů. Nabídka řevnického Sokola, který je největším řevnickým spolkem, je natolik pestrá, že vybrat z ní by si měl každý bez rozdílu věku. Oddíly po prázdninové pauze startují znovu v září. Nábor cvičenců do oddílů probíhá v týdnu od 11. do 17. 9. 2017.


Do Sokola chodí cvičit rodiče s dětmi již od dvou let, funguje zde oddíl předškoláků, následují oddíly mladšího a staršího žactva. Protáhnout tělo zde mohou také senioři. Na své si přijdou ženy, které chtějí cvičit pomalejším tempem zdravotní tělocvik nebo na gymbalech, ale i sportovkyně, které touží ve svižnějším tempu spálit kalorie nebo cvičit body styling. Muži si do tělocvičny chodí zahrát florbal nebo fotbálek. Nově by se od září měl v sokolovně trénovat i scateboarding. A dalším sportům se Řevničtí nebrání. Brali by například cvičitele jógy, tai-chi, nebo bojových a jiných sportů. „Aktuálně hledáme cvičitele  pro cvičení rodičů s dětmi a pro zdravotní tělocvik,“ doplňuje manažerka Sokola Monika Vaňková.

Podle ní je tradičně největší zájem o cvičení všestrannosti dětí a mládeže. „Kde jinde se děti naučí kotrmelec, šplh i míčové hry?“ říká Vaňková s tím, že zájem v minulých letech výrazně převyšoval nabídku. Mnoho dětí tak museli cvičitelé z kapacitních důvodů odmítnout. „Proto nyní od září přidáváme hodiny. I tak ale asi neuspokojíme všechny. Proto se hlaste hned v září, přímo v jednotlivých hodinách dle rozvrhu,“ radí Vaňková.
Kromě všestrannosti se zde mohou školáci věnovat také badmintonu nebo volejbalu. Volejbal je v řevnickém sokole nejrozšířenější. Jsou zde družstva přípravky, žákyň, žáků, žen i smíšené družstvo. „Je to také jediný oddíl, který trénuje i přes léto díky tomu, že má na Sokoláku kurty na antuku i na plážový volejbal,“ vysvětluje Vaňková. Dveře v Sokole má podle Vaňkové otevřeny každý bez rozdílu věku, sportovec profesionál, amatér, ale i cvičitel. 
Protože je Sokol nezisková organizace založená na bázi dobrovolnosti, všichni cvičitelé a trenéři vedou své hodiny bez nároku na finanční odměnu. Přesto se v Sokole najdou i celé rodiny cvičitelů. Nejpočetnější zastoupení má zřejmě rodina Brabencova a Svitákova. Někteří cvičitelé jsou věrní a trénují nepřetržitě již několikátou generaci volejbalistů, jiní svižně předcvičují i v pokročilejším věku jako například neúnavná Mirka Vinterová.

Členové Sokola platí za cvičení členské příspěvky. Z nich je hrazen provoz, na který finančně přispívá i město Řevnice a další dárci. „Velký dík patří skvělým cvičitelům, městu, starostovi Sokola Petrovi Kozákovi a celému výboru. Bez nich by budova Sokola byla už dávno prázdná,“ uzavírá Monika Vaňková s tím, že podrobný rozpis a další aktuality najdou zájemci na webu www.sokolrevnice.cz. Pavla Nováčková