Zkouška výstavby protipovodňové ochrany se uskuteční 28. listopadu,

Cvičné sestavení protipovodňové stěny proběhne vúterý 28.11.2017 v 10:00 hodin v železničním viaduktu v ulici V Luhu. Na práce bude dohlížet technik dodavatele protipovodňové stěny, který provedení zaškolí a vysvětlí postupy. 

Zkoušku provede dodavatelská firma, Správa železniční a dopravní cesty, která prováděla i kompletní rekonstrukci podjezdu. Oproti původním těžkým zábranám by nyní měly obě obce ochránit lehké přenosné části, které se v případě povodní zapasují do tělesa podjezdu. Zkoušky se zúčastní nejen pracovníci Technických služeb a dobrovolní hasiči, ale také zástupci obcí Lety i Řevnice, které se následně stanou novými majiteli protipovodňové ochrany. „Uskladněna bude nyní v areálu Technických služeb, do budoucna bych rádi vybudovali plechový sklad v areálu čistírny odpadních vod,“ řek starosta Tomáš Smrčka.