Tři králové se znovu vydají do ulic Řevnic a okolních obcí

Hned v prvních dnech roku 2018 začíná již tradiční Tříkrálová sbírka. Podeváté se k ní připojí i Farní charita Řevnice. Od 1. do 14. ledna budou putovat koledníci od domu k domu s kasičkami a posvěcenými křídami označí dveře domů nápisem K+M+B+2018. Z peněz získaných ve sbírce podpoří charita potřebné jednotlivce a rodiny v našem regionu. Do tříkrálové sbírky se mohou zapojit děti i dospělí jako koledníci (králové) nebo jejich dospělý doprovod. Kdo má o tuto službu zájem, ať se přihlásí Petrovi Komárkovi na tel.: 724 370 941 nebo e-mail: P.Komarek@seznam.cz. Je možné se také přihlásit u kteréhokoli dobrovolníka Farní charity Řevnice. Výtěžek tříkrálové sbírky v roce 2017 činil v Římskokatolické farnosti Řevnice a okolí 125 254 Kč. Celkově se za 8 ročníků konání sbírky v naší farnosti vybralo více než 800 tisíc